You are here
Home > ในหลวง > น้อมถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

น้อมถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

  • Krungsri KMA
 นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม โดยมีผู้บริหารและพนักงานมาร่วมในพิธีจนเต็มพื้นที่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีการอ่านบทกวี ‘พระเสด็จดับขันธ์’ ประพันธ์โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ ถวายความอาลัย การกล่าวคำน้อมถวายบังคม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย โดยธนาคารกรุงเทพได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นโดยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพื่อความเหมาะสมในการถวายพระเกียรติยศ และแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Top