You are here
Home > News > รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

  • Krungsri KMA
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กระตุ้นคนไทยใช้พร้อมเพย์ เดินหน้าแคมเปญมอบเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำเรื่องขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร เข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ (CIMB THAI PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร ตั้งแต่วันนี้ -31 มี.ค. 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ได้ที่ www.cimbthai.com หรือโทร. 02 626 7777cimb

Leave a Reply

Top