You are here
Home > Author: admin

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ 5G และการเติบโตของการขยายโครงข่าย Cellular IoT

ในรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุด มีการเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับ 5G เชิงพาณิชย์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอีริคสันคาดการณ์ว่าในปีนี้จำนวน Cellular IoT จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเดือนพฤศจิกายนปี 2560 และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปถึงจำนวน 3.5 พันล้านชิ้นภายในปี 2566 โดยปัจจัยสำคัญคือการที่ประเทศจีนได้การดำเนินการและวางแผนนำมาใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยการให้บริการ Massive IoT ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT และ Cat-M1 จะเป็นตัวผลักดันสำหรับการเติบโตนี้ สร้างโอกาสแก่ผู้ให้บริการในการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายทั่วโลกได้ริเริ่มให้บริการธุรกิจ IoT ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ LTE (หรือ 4G) ไปแล้วกว่า 60 ตัวอย่าง โดยการนำ IoT ไปใช้งาน เช่น การจัดการระบบขนส่งและควบคุมขบวนยานพาหนะในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในขณะที่ประเทศจีนใช้ในการสร้างมหานครอัจฉริยะ (Smart City) และการเกษตร เป็นต้น 5G เชิงพาณิชย์พร้อมให้บริการภายในปีนี้ อีริคสันคาดการณ์ว่า 5G จะเริ่มต้นที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นอันดับต้น ๆ…

ห้องเรียนแห่งอนาคต โครงการนำร่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนยุคดิจิทัล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 60 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นิสิตของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาฝึกหัดก่อนจะสำเร็จไปเป็นครู ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและแสวงหาเทคโนโลยีการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความสุขกับการเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล จึงเป็นที่มาของโครงการ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” Pilot Project of Future Classroom’s Fujitsu Learning Project of Tomorrow ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำโซลูชั่นไอทีเพื่อการศึกษาอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ฟูจิตสึได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ อันได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ…

ธุรกิจส่งสินค้าถึงมือร้อนแรง นครชัยแอร์ ต่อยอดอีคอมเมิร์ซ ดันธุรกิจออนไลน์ หลังพบยอด“ส่งพัสดุถึงมือ” โตก้าวกระโดด

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้บริการส่งพัสดุจากต่างจังหวัด มายังกรุงเทพฯ ด้วยรถนครชัยแอร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ชื่อบริการ “ส่งพัสดุถึงมือ” ไปยังผู้รับ 42 เขต (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) แทนการรับ ณ จุดเดียว ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2561) พบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยยอดการใช้บริการในแต่ละเดือนเติบโตขึ้นกว่า 50% โดยพัสดุจากจังหวัดเชียงใหม่ มียอดการใช้บริการ “ส่งพัสดุถึงมือ” สูงสุด จากความนิยมในบริการ NCA Express และสถิติของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นครชัยแอร์ได้เพิ่มบริการใหม่ “NCA Express Member” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ, ร้านค้า ให้มีอัตราขนส่งที่คุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง โดย “NCA Express Member” คือการเปิดรับสมาชิกมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้…

Coworking space มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด ต่างชาติเตรียมเปิดตัวธุรกิจในไทย

โคเวิร์คกิ้งสเปซ หรือที่นั่งทำงานร่วมให้เช่า เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ หลังผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศเริ่มเปิดตัวในอาคารสำนักงานเกรดเอและคาดว่าจะมีอีกหลายรายตามเข้ามา โคเวิร์คกิ้งสเปซรายใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาเปิดธุรกิจหรือเตรียมพื้นที่สำหรับเปิดธุรกิจในกรุงเทพฯ แล้ว ได้แก่ Spaces มีสาขาที่อาคารจตุรัสจามจุรี (และซัมเมอร์ฮิลล์ คอมมิวตี้มอลล์ย่านพระโขนง), Justco เปิดสาขาแรกแล้วที่อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ และกำลังเตรียมเปิดอีกสาขาที่อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ (ออล ซีซั่นส์ เพลส), WeWork เตรียมเปิดสาขาแรกที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ และ The Great Room ซึ่งจะเปิดสาขาแรกที่อาคารเกษร ทาวเวอร์ในเดือนนี้ นางสาวยุพา เสถียรภาพอยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน JLL กล่าวว่า “ผู้ประกอบการโคเวิร์คกิ้งสเปซรายใหญ่จากต่างประเทศ ล้วนเลือกเช่าพื้นที่เพื่อเปิดธุรกิจในอาคารสำนักงานเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เช่าพื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตรขึ้นไปสำหรับแต่ละสาขา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเหล่านี้บางรายยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกจำนวนมาก” “ยังมีผู้ประกอบการโคเวิร์คกิ้งสเปซจากต่างชาติอีกหลายรายที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาเปิดธุรกิจในกรุงเทพฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเลเซีย และกำลังมองหาพื้นที่เช่าขนาด 2,000-3,000 ตารางเมตรในอาคารสำนักงานเกรดเอ” นางสาวยุพากล่าว ในอดีต โคเวิร์คกิ้งสเปซที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไทยเกือบทั้งหมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเอสเอ็มอีที่มีจำนวนพนักงานน้อยและไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศเต็มรูปแบบ…

IoT กับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน

IoT หรือ Internet of Things เป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงมาหลายปี และก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือแม้แต่ภาคการเกษตร แต่เมื่อพูดถึงภาคการเงินการธนาคารแล้วน้อยครั้งนักที่จะมีผู้พูดถึง โลกของ IoT คือเครือข่ายของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล และแชร์ข้อมูลเหล่านั้นกับผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน ซึ่งจากความสามารถในการวัดค่าของอุปกรณ์ IoT เหล่านี้สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เลยทีเดียว ที่สำคัญ การมาถึงของ IoT ยังมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับธนาคารได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย ล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการพูถึงการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการเงินการธนาคารไว้อย่างน่าสนใจว่า ประการแรกคือ IoT จะทำให้เราสามารถตรวจสภาพหรือความเสื่อมของสิ่งของต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้น ซึ่งจากมุมองของธุรกิจสินเชื่อแล้ว เทคโนโลยี IoT ในอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้ธนาคารให้บริการได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเช่น ข้อมูลที่ส่งจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลูกค้า ทำให้ธนาคารรู้ว่าอุปกรณ์เหล่าตกรุ่นมาพักใหญ่แล้ว ธนาคารก็อาจส่งข้อเสนอสินเชื่อให้ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในกรณีสินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร การที่ธนาคารสามารถดูสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ทางธนาคารสามารถคำนวณมูลค่าคงเหลือเมื่อตอนที่สัญญาหมดอายุได้แม่นยําขึ้น อันจะช่วยให้การปล่อยสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยี IoT…

Reverse logistics โอกาสใหม่ธุรกิจขนส่งไทยในกระแส e-Commerce

Reverse logistics หรือการขนส่งสินค้าคืนสู่ผู้ขาย มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากนโยบายการคืนสินค้าฟรีของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดย reverse logistics ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในธุรกิจ e-Commerce ซึ่งผู้ซื้อมีความต้องการที่จะคืนสินค้าจากสาเหตุหลายประการ เช่น สินค้าเสียหาย สินค้ามีตำหนิ สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ได้รับสินค้าผิด เป็นต้น ซึ่งประเมินว่าอัตราการคืนสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ราว 30% ของจำนวนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้ ประเมินว่ามูลค่าตลาด e-Commerce โลกจะมีการเติบโตขึ้น 23%YOY ในปี 2018 ซึ่งมีสัดส่วนเป็น 12% ต่อตลาดค้าปลีกโลก และจะส่งผลให้ reverse logistics เติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้ ในด้านการซื้อสินค้า PwC พบว่า การให้บริการคืนสินค้าฟรี (free return shipping) มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน reverse logistics อีกด้วย ในปี 2018 คาดว่าตลาด reverse logistics ของโลกมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ…

Robopin หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการนำมาใช้งานจริงๆ แล้วจาก Fujitsu

หุ่นยนต์เริ่มช่วยเราในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุกและสะดวกมากขึ้นตัวอย่างเช่นใช้หุ่นยนต์ให้บริการในกิจกรรมเชิงพาณิชย์เช่นในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ใช้ท่าทางและเสียงมานำทางสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเครื่องรับโดยอัตโนมัติในกรณีนี้หุ่นยนต์จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแสดงอารมณ์   การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าทำให้รู้สึกปลอดภัย การติดต่อสื่อสารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นการสื่อสารทางวาจาโดยใช้รูปแบบข้อความอักษรและการสื่อสารอวัจนภาษาเช่นท่ามือภาษากายเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าเป็นต้น ถ้าวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อความ งั้น การสื่อสารด้วยวาจาก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามในการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่ภาษาการแสดงออกทางสีหน้าและพยักหน้า ยังสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจซึ่งกันและกันและถ่ายทอดความรู้สึกปลอดภัยได้ดีขึ้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง การรวมการสื่อสารด้วยวาจาและการสื่อสารอวัจนภาษาในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ก็เช่นกัน ถ้าหุ่นยนต์ไม่เคลื่อนไหวเมื่อพูดคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจและอาจสงสัยว่า : “หุ่นยนต์ตัวนี้ฟังฉันพูดจริงๆหรือ?” แต่ถ้าหุ่นยนต์ตอบสนองบางอย่างเช่นพยักหน้า เพื่อเป็นข้อตอบกลับในระหว่างกระบวนการติดต่อสื่อสารถ้าอย่างนั้น คุณพูดคุยกับหุ่นยนต์ต่อไปจะรู้สึกสบายใจมาก ด้วยวิธีนี้การแสดงออกทางอารมณ์ของหุ่นยนต์มีบทบาทที่สำคัญในการสัมผัสกับอารมณ์และการสื่อสารข้อมูลของผู้คนฟูจิตสึใช้ความรู้มืออาชีพและเทคนิคการประมวลผลความไว และใช้เช่นท่ามือและวิธีที่หุ่นยนต์สื่อสารเชิงพาณิชย์ต้องการนั้น ช่วยให้สามารถสื่อสารอวัจนภาษาระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ได้   การแสดงอารมณ์ความรู้สึกรับแรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูน Robopin ของ Fujitsu ได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์สื่อสารเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สามารถแสดงอารมณ์ด้วยท่ามือและเปล่งแสงสีต่างๆบนใบหน้า Robopin จดจำใบหน้าด้วยกล้องถ่ายวีดีโอที่ฝังอยู่ตรงกลางใบหน้า พร้อมออกเสียง   ท่ามือ แรงบันดาลใจท่ามือที่แสดงอารมณ์ของ Robopin มาจากการแสดงอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันของตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ที่ดีใจโกรธหรือเศร้าและมีความสุขโดยผ่านลักษณะภายนอกตัวละครที่เรียบง่ายรวมกับการแสดงออกทางสีหน้าและการกระทำที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวา Robopin มีมอเตอร์เพียงหกตัวโดยที่สองตัวอยู่ส่วนศีรษะสองตัวอยู่ที่แขนและ 2 ตัวอยู่ตามร่างกาย อย่างไรก็ตาม Robopin สามารถมีการกระทำต่างๆโดยเปลี่ยนตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตัวเองได้ทันทีและเลียนแบบการกระทำของตัวการ์ตูน ยกตัวอย่างเช่น Robopin สามารถก้มศรีษะลงให้ต่ำๆเพื่อแสดงการโค้งคำนับสามารถยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทำท่าทางไชโยสามารถก้มตัวลงอย่างเกินจริงเหมือนกับนักแสดงตลกและสามารถชี้ทิศทางด้วยนิ้วมือดังนั้น Robopin สามารถใช้ท่ามือเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆและถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีที่รับโดยตรงและเข้าใจได้ง่าย การแสดงสีหน้า ไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับส่วนศรีษะของ Robopin สามารถแสดงสีหน้าได้ บนพื้นฐานการวิจัยความประทับใจต่อสีสันของผู้คนจะแสดงอารมณ์โดยสีกระพริบและแสงสว่างตัวอย่างเช่นไฟ LED…

อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไทยลดลง แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ประจำปี 2560 ของบีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ พบอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ไลเซ่นส์) ในประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 66 ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 714 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (22,848 ล้านบาท) ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2558 ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยู่ที่ร้อยละ 57 การลดลงของอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เป็นผลมาจากการหดตัวของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer – PC) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องภัยจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ เหตุการณ์มัลแวร์เรียกค่าไถ่ระดับโลกอย่าง Wannacry ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน ทำให้องค์กรธุรกิจเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ที่ช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จากไอดีซี (IDC) ให้ความเห็นว่าการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในองค์กรธุรกิจ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มากขึ้น โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น มร. ดรุณ ซอว์เนย์…

SCB ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อให้ผู้ค้า Lazada

ลาซาด้า จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศนำร่องปล่อยสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending) ให้แก่ลูกค้าเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ขายบนลาซาด้า ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่พัฒนาโดยบริษัท เอสซีบี อบาคัส มาใช้พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจบน e–commerce เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถทำการขอสินเชื่อออนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องขอเอกสารยุ่งยาก เพื่อสร้างความคล่องตัวทางการเงิน และความสามารถในการขยายธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้ค้าลาซาด้า โดยมี ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด นางสาวจันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย SME Ecosystem and Business Solution นายรังสรรค์ องค์สรณะคม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Client Coverage 4.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายแบรทรองด์ เพ-รา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด และ นางสาวธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท ลาซาด้า…

เปิดตัว BMW ConnectedDrive เทคโนโลยีเพื่อรถยนต์อัจฉริยะ พร้อมเผยวิสัยทัศน์รถยนต์ไฟฟ้าของของ BMW

ฺBMW เดินหน้าต่อยอดวิสัยทัศน์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เปิดตัวบริการใหม่จาก BMW ConnectedDrive บริการและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดระหว่างผู้ขับ ยานยนต์และโลกภายนอก โดยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในตระกูลบีเอ็มดับเบิลยู iPerformance โดยในงานแถลงข่าว “BMW i และระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 360° โดยความร่วมมือกับไมโครซอฟท์” บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้แนะนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Open Mobility Cloud ของบีเอ็มดับเบิลยู ร่วมกับระบบคลาวด์อัจฉริยะระดับโลก ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ ที่ช่วยให้ BMW ConnectedDrive สามารถปลดล็อคทุกขีดจำกัดของเทคโนโลยีล้ำยุค และมอบประสบการณ์เหนือระดับจากมิติการเชื่อมต่อแบบครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับพรีเมียมอย่างเต็มประสิทธิภาพ มร. คริสเตียน วิดมานน์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2561 นี้นับเป็นการครบรอบ ปีที่ 20 ของ BMW ConnectedDrive โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปในฐานะผู้บุกเบิกการให้บริการดิจิทัลล้ำยุคแห่งโลกยนตรกรรมในระดับสากล บริการของเราล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การขับขี่อย่างไร้ขีดจำกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่น BMW…

Top