You are here
Home > People

เจษฎา สุขทิศ กับเป้าหมายในการเปลี่ยนทัศนคติด้านการออมและการลงทุนของคนไทย

หนุ่มไฟแรงผู้โลดแล่นอยู่บนถนนสายการลงทุน และผันตัวเองมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจฟินเทคสตาร์ทอัพด้วยความฝันในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการให้ความรู้ด้านการออมการลงทุนแก่คนไทย เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากลำบากในบั้นปลายชีวิต   คุณเจษฎา สุขทิศ ไม่เพียงแต่เป็นชื่อที่รู้จักกันดีของคนในแวดวงการลงทุนและการวางแผนการเงินเมืองไทยในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท INFINITI Global Investors ธุรกิจด้านการจัดการลงทุนและหาโอกาสให้กับนักลงทุน แต่สำหรับคนในวงการฟินเทคสตาร์ทอัพแล้ว คุณเจษฎาก็เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในหัวหอกนักบุกเบิกธุรกิจฟินเทคสตาร์ทอัพผู้ร่วมก่อตั้ง FINNOMENA เว็บไซต์รวมความรู้การเงินการลงทุนสำหรับคนไทยทุกเพศทุกวัย รวมถึงสวมบทบาทเลขาธิการสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งตำแหน่ง (ตำแหน่งล่าสุดในปัจจุบันคือ รักษาการนายยกสมาคมฟินเทคประเทศไทย) คุณเจษฎาเรียนจบระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียน “เซนต์คาเบรียล” ก่อนเข้าศึกษาต่อที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณพ่อที่ทำงานด้านวาณิชธนกิจเป็นผู้หล่อหลอมความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินให้ตั้งแต่เด็กๆ จนกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่เลือกเดิน และเป็นงานที่รักในเวลาต่อมา   “เรื่องของเรื่องก็คือตอนสมัยเรียนมัธยมคุณพ่อจ้างให้ไปทำงานที่บริษัท ทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของนักลงทุน เห็นกราฟหุ้น ฟังเสียงของโบรกเกอร์ที่พูดเรื่องการขึ้นลงของกราฟ บางครั้งก็ชอบหยิบหนังสือหุ้นที่คุณพ่อวางไว้มาอ่านเล่นก็รู้สึกว่าสนุกดี ทำให้ผมสนใจเรื่องการเงินการลงทุนมาตั้งแต่นั้น ตอนนั้นผมอายุแค่ 17-18 ปี ก็รู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นผู้จัดการกองทุนเหมือนคุณพ่อ”   หลังจากเรียนจบคุณเจษฎาก็วิ่งตามความฝันที่ค้นพบตั้งแต่วันเด็กโดยการเข้าไปทำงานกับบริษัทการเงินที่มีชื่อเสียง และผ่านประสบการณ์ในวงการเงินมากว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในกลุ่มยูโอบี บลจ.อยุธยาเจเอฟ ในกลุ่มของเจพีมอร์แกนในสมัยนั้น และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ก่อนที่จะออกมาสร้างกิจการของตนเองบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน INFINITI Global Investors   แม้ว่าตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกมาสร้างกิจการของตนเองคุณเจษฎาจะเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน…

เจษฎา สุขทิศ

  หากเราไม่มีการสร้าง นวัตกรรม อนาคตประเทศจะอยู่กันลำบาก จนอาจถึงขั้นเกิดการ สูญเสีย เศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ต่างประเทศ   เจษฎา สุขทิศ  รักษาการนายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

Top