You are here
Home > Top Story

ประโยชน์ของ E-KYC ต่อภาคส่วนต่างๆ

หนึ่งในเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในวงการธนาคารของปีที่ผ่านมา (แต่จะเริ่มใช้ปีนี้) นอกจาก QR code payment แล้วก็น่าจะเป็นเรื่อง E-KYC ครับ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อธนาคารเป็นอย่างมาก มากแค่ไหนก็คิดง่ายๆว่า มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC-Know your customer) จสกเดิมที่ต้องมาเจอหน้ากันที่สาขา กรอกแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อ จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนกระบวนการ การทำงานที่เคยทำกันมา 30-40 ปี เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องปรับทั้งระบบและปรับคน แต่ก็สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลในระยะยาวแน่นอน ผมจะเล่าแบบง่ายๆใน 3 ด้านคือ (1) มันคืออะไร (2) มันมีประโยชน์อะไร และ (3) มันเกี่ยวกับเรายังไง นะครับ 1) มันคืออะไร? ตรงตัวเลยครับ การเติม “E – Electronic” ข้างหน้า “KYC – Know your customer” ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดังนี้ 1. แบบฟอร์มและเอกสาร เปลี่ยนเป็น E-Application &…

วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัล

การแข่งขันทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization) แต่การเปลี่ยนไปสู่แนวทางดังกล่าว การลงทุนจัดซื้อจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มาติดตั้งใช้งานอาจไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปจนถึงแก่นและหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน นั่นก็คือ “วัฒนธรรมขององค์กร” อันประกอบด้วยแนวทางหลักๆ ได้แก่ ปรับวิสัยทัศน์และกระบวนการคิดของบุคลากร การเริ่มต้นสู่องค์กรยุคดิจิทัล ต้องเริ่มที่ความคิดของบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงผู้บริหารทุกระดับด้วย เพราะการนำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ จะทำให้ทุกคนพร้อมเดินไปในทางเดียวกัน ในฐานะผู้บริหารต้องทำให้คนในองค์กรมองเห็นว่า แนวคิดขององค์กรยุคใหม่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร และจำเป็นต้องมีปัจจัยเสริมอะไรบ้าง เปลี่ยนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล คงเป็นไปได้ยาก หากต้องการเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล แต่ระบบงานภายในยังยึดติดกับรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารในรูปแบบกระดาษ ข้อมูลประเภทเดียวกันแต่ถูกเก็บกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ การนัดหมายทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยการติดบอร์ดหรือต้องทำหนังสือเวียน เหล่านี้ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สิ้นเปลืองทรัพยากร เสียเวลา และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกัน การจัดทำระบบข้อมูลกลางขององค์กร และการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ คือสิ่งจำเป็น เสริมทักษะดิจิทัลให้พนักงาน แนวคิดมี ระบบมี แต่พนักงานใช้ไม่เป็น อาจทำให้สิ่งที่ทุ่มเทไปเปล่าประโยชน์ การทำให้พนักงานทุกคนรับรู้ว่า ปัจจุบันองค์กรมีเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรมาใช้งานบ้างแล้ว และเทคโนโลยีดังกล่าวมีการใช้งานอย่างไร ถือเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องผลักดัน ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และที่สำคัญผู้บริหารก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงต้องสามารถนำมาใช้อย่างเหมาะสม…

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมจีน-ต่างชาติร่วมจัดตั้งแฟลตฟอร์มเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านไซเบอร์

สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมจีนเปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวของจีนและต่างชาติ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งแพลตฟอร์ม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ แพลตฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า Security Response Center of China Hospitality Industry ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมจีนและกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีการให้บริการของจีน นอกจากนี้ โรงแรมภายใต้แบรนด์ของจีนและต่างชาติ เช่น Huazhu, Jinjiang, New Century, IHG, Marriott, Four Seasons และ Shangri-La รวมทั้งบริษัทออนไลน์ที่ให้บริการท่องเที่ยวอย่าง Ctrip.com ยังให้ความร่วมมือในการจัดตั้งแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเป็นแฮกเกอร์เพื่อทำหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ จะแจ้งให้โรงแรมต่างๆบนแพลตฟอร์มได้รับทราบทันทีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ หรือภัยคุกคามด้านอื่นทางไซเบอร์ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้โรงแรมเหล่านี้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง นอกจากนี้ จะมีการแบ่งปันโซลูชั่นที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูล สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ความปลอดภัยด้านข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่อุตสาหกรรมการให้บริการของจีนให้ความสำคัญ หลังจากมีเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวของการใช้ AI ในอาเซียน

AI เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมายาวนาน ซึ่งในอดีตดูจะเป็นเรื่องไกลตัวและเพ้อฝัน จนกระทั่งในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ AI เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างมาก ผลการสำรวจล่าสุดซึ่งจัดทำโดย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาด้าน IT ชั้นนำของโลก ระบุว่าการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ในภูมิภาคอาเซียนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายบริษัทนำปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ได้อย่างอัจฉริยะของระบบคอมพิวเตอร์ (AI/Cognitive Intelligence) เข้ามาฝังไว้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น มีผู้ตอบแบบสำรวจถึง 52% จัดลำดับให้ความต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารความเข้าใจเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insights) ได้ดีขึ้นเป็นพลังผลักดันที่สำคัญที่สุดในการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ เหตุผลนี้ถูกเลื่อนจากอันดับ 3 ในปีก่อนขึ้นมา เผยให้เห็นว่าตลาดในภูมิภาคนี้มีกำลังมีวุฒิภาวะ (Maturity) เพียงพอที่จะนำ AI มาช่วยขยายธุรกิจได้ เหตุผลอื่นในลำดับต้นๆ ที่เป็นตัวผลักดันการนำ AI เข้ามาใช้มีเรื่องของความต้องการเพิ่มความเป็นอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน (51%) และปรับปรุงความสามารถในการผลิต (42%) อินโดนีเซียเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของภูมิภาคในการนำ AI เข้ามาใช้ถึง 24.6% ขององค์กรทั้งหมดในประเทศ ตามด้วยอันดับสองคือประเทศไทย (17.1%) สิงคโปร์ (9.9%) และมาเลเซีย (8.1%) ประเภทการใช้งานในระดับต้นๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ใช้สร้าง Algorithm…

การรักษาความปลอดภัย สำหรับ Cryptocurrency

แม้กระแสความร้อนแรงของเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency จะแผ่วลงไปตามความนิยมและมูลค่าที่ลดลง แต่ตราบใดที่เงินดิจิทัลยังมีมูลค่า เราคงต้องการความแน่ใจว่าจะไม่สูญเสียมันไปเพราะความประมาท หรือถูกใครมาสวมรอยเอาไป ดังนั้นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของเงินดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและใส่ใจ ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า Blockchain เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของเงินดิจิทัลเสียก่อน อธิบายคร่าวๆ Blockchain เป็นการลงบันทึกที่แยกเก็บสำเนาของรายการธุรกรรมเงินดิจิทัลทั้งหมดที่เกิดขึ้นไว้ในหลายๆ ที่ภายในระบบที่กำหนด ในโลกของเงินดิจิทัลคุณจะไม่ได้ถือเงินไว้กับตัว แต่ Blockchain จะเป็นตัวบันทึกว่าคุณทำธุรกรรมอะไรบ้างกับคนอื่นๆ ภายในระบบ และการทำธุรกรรมนี้จะได้รับการยืนยันโดยใช้หลักการการเข้ารหัส หัวใจหลักของ Blockchain การเข้ารหัสแบบคีย์สาธารณะ (Public key cryptography) การเข้ารหัสลับมีสองประเภท ได้แก่ ระบบคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว คีย์เหล่านี้ใช้เพื่อเข้าและถอดรหัสข้อมูลแบบไม่สมมาตร (Asymmetrical) นั่นคือ หากคุณเข้ารหัสข้อมูลด้วยคีย์ส่วนตัว ก็จะต้องถอดรหัสได้ด้วยคีย์สาธารณะเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณเข้ารหัสข้อมูลด้วยคีย์สาธารณะ คุณก็จะต้องถอดรหัสด้วยคีย์ส่วนตัวเท่านั้น นี่คือหัวใจสำคัญของแผนการเข้ารหัสลับทั้งหลาย เช่น SSL/TLS ข้อมูลตัวเดียวที่คุณสามารถใช้ในรูปแบบสาธารณะก็คือ คีย์สาธารณะ และข้อมูลตัวเดียวที่คุณต้องเฝ้าระวังไปชั่วชีวิต ก็คือ คีย์ส่วนตัว การแฮช (Hash) การแฮช คือวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด กลายเป็นจำนวนย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเปรียบได้ว่าเป็น “ลายนิ้วมือ” ของข้อมูลนั้นๆ ขั้นตอนวิธีของฟังก์ชันแฮชส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งย่อยข้อมูลและการผสมข้อมูลย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย…

เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

CAT เผยผลประกอบการกำไร 11 เดือน กว่า 1.3 หมื่นล้าน  ปีหน้าเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลโซลูชัน  IoT,  Big Data, IT Security เจาะกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หนุนปรับตัวรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยผลประกอบการ CAT 10 เดือนในปี 2561 นี้ว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ 13,675 ล้านบาท  โดยมีรายได้ 58,713 ล้านบาท  ค่าใช้จ่าย 45,038 ล้านบาท         โดยในปีหน้า CAT กำหนดทิศทางในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อขยายบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันของประเทศให้พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0   และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ CAT ได้ปรับระบบงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการให้บริการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงเร่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลตลอดปี 2561 ให้มีความพร้อมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้ในปีหน้า  โดยบริการดิจิทัล…

ศักยภาพของ AI ในด้านการธนาคาร

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่นการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Larning) และภาษาธรรมชาติซึ่งสามารถจัดการงานหลายอย่างในธุรกิจธนาคารได้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 AI จะทำให้สามารถอุตสาหกรรมต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากรายงานของ Celent  ในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ ในด้านธนาคาร: จะเริ่มต้นจากที่ไหน” ระบุว่าแม้ว่าวันนี้ AI ยังไม่พร้อมที่จะแทนที่มนุษย์ แต่ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องทำให้มีการนำเอา AI ไปใช้กับกิจกรรมที่มีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกาทำงาน และสามารถคำนวณในสิ่งที่คนปกติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้   การพัฒนา AI ในปัจจุบันเป็นผลมาจากจากเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่องและการจัดการภาษา   การเรียนรู้ของเครื่องเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์เป็นโดยอัตโนมัติ การเรียนรู้ของเครื่องจะเกิดขึ้นจากการที่คอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์/อัลกอริทึมเมื่อได้รับข้อมูลใหม่โดยที่มนุษย์ไม่ต้องตั้งโปรแกรมใหม่ การประมวลผลข้อมูลมากกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้และจากนั้นเครื่องจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเรียนรู้การจำแนกรูปแบบ การเรียนรู้ของเครื่องทำให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อนได้   เทคโนโลยีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการประมวลผลด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ (NLP) ซึ่งหมายถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการใช้การสื่อสารของมนุษย์ด้วยการพูดหรือเขียนที่เป็นธรรมชาติเป็นการป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ได้   ท้ายที่สุด การสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติ (NLG) หมายถึงความสามารถทางเทคโนโลยีในการโต้ตอบด้วยเสียงที่มีคุณภาพเท่ากับเสียงของมนุษย์ โดยจัดเรียงลำดับข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เพื่อตอบสนองด้วยเสียงที่เหมือนเสียงของมนุษย์ NLG สามารถใช้รูปแบบของคำพูดหรือรายงานหลายอย่างในการสรุปผลทางการเงินได้   ในรายงานได้เน้นให้ถึงประโยชน์ที่สำคัญ 3…

ซิสโก้ปลื้ม ยอดรายได้ในไทยโตเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน พร้อมเตรียมแผนสำหรับรุกต่อปีหน้า

ที่งานแถลงข่าว Cisco Kickoff FY2019 คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน เปิดเผยว่าไตรมาสที่ผ่านมาซิสโก้ประเทศไทยทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีทุดสุดปีหนึ่งของเรา ามารถทำรายได้โตเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และเป็นอันดับสองของกลุ่มซิสโก้ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รองจากประเทศอินเดีย “ ในงานแถลงข่าว คุณวัตสันยังเปิดรายงานผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า Ready, Steady, Unsure – A Technology Perspective into Asia-Pacific’s Readiness for Digital Transformation (มุมมองด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความพร้อมของเอเชียแปซิฟิกสำหรับการปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล) ชี้ให้เห็นว่า บริษัทส่วนใหญ่ใน 6 ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในอาเซียนมั่นใจว่า กลยุทธ์การปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ (94 เปอร์เซ็นต์) และบริษัทมีความพร้อมเพียงพอในการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (93 เปอร์เซ็นต์)  บริษัทในอาเซียนมีความมั่นใจสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (84 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งต้องดูการปฏิบัติจริงๆ ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในระดับโลกในปีที่ผ่านมาระบุว่า 75% ของธุรกิจจะมีการทำ…

CAT หนุนภูเก็ตนำระบบสมาร์ตแทร็กกิ้ง บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center ฟื้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

นายศุภกิจ ยอดแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำทีมงานร่วมกับพันธมิตรนำเสนอโครงการบริหารจัดการแบบ Command Center เพื่อจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลในฝั่งอันดามันให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ   โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนภูเก็ตกลุ่มจังหวัดอันดามันเข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61       การบริหารจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center  มุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ IoTระบบแทรกกิ้งอัจฉริยะ โดยสื่อสารผ่านโครงข่าย LoRa ในรูปของริสต์แบนด์และเสื้อชูชีพ  ทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์กลางที่บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น  ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยสแกนหนังสือเดินทางบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ริสต์แบนด์ , การตรวจสอบนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางทางทะเลด้วยริสต์แบนด์และกล้อง CCTV ,  การติดตามในทะเลด้วยเสื้อชูชีพ LoRa Life Jacket  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและติดตามอำนวยความสะดวก พร้อมประสานความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ทั้งนี้  กลุ่มเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ได้ตื่นตัวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและเชื่อว่าการใช้ระบบ Command Center ดังกล่าวจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและฟื้นความมั่นใจการท่องเที่ยวได้ …

Trend Micro Apex One พลิกโฉมโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับเครื่องเอนด์พอยท์

เทรนด์ไมโคร เปิดตัววิวัฒนาการโฉมใหม่ของสายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับเอนด์พอยท์ โดยเรียกในชื่อใหม่ว่า Trend Micro Apex One ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ปรับรูปแบบความปลอดภัยสำหรับเอนด์พอยท์ด้วยความสามารถที่หลากหลายรวมอยู่ในเอเจนต์ตัวเดียวกัน ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งบนคลาวด์แบบ SaaS และระบบในองค์กร ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการตรวจจับและตอบสนองให้แบบอัตโนมัติ รวมทั้งให้ความสามารถในการมองเห็นเชิงลึกที่นำข้อมูลไปดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยกระดับความปลอดภัยของลูกค้าถึงขีดสุด และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ด้วย ปัจจุบันทีมงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยขององค์กรนั้นต้องเผชิญกับภาวะที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปกป้องเอนด์พอยท์ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งตามมาด้วยการแจ้งเตือนและข้อมูล Log ที่ต้องจัดเก็บปริมาณมหาศาล ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่ออันตรายขั้นสูงจำนวนมากในปัจจุบันได้รวดเร็วเพียงพอ   “นวัตกรรมล่าสุดของเรานี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการความปลอดภัยของเอนด์พอยท์ที่พบในตลาดปัจจุบันเป็นสำคัญ” เควิน ซิมเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเทรนด์ไมโครกล่าว “ท่ามกลางผู้จำหน่ายจำนวนมากที่ต่างอ้างว่าตนเองเป็นแบบ Next-Gen แต่ที่จริงแล้วระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้ระบบความปลอดภัยหลายระดับชั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจุดนี้เป็นรากฐานของยุทธศาสตร์ของเรา ทำให้ Apex One เป็นทางเลือกใหม่แบบสำเร็จรูปที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด สำหรับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้ระบบแอนติไวรัสแบบเดิม หรือกำลังวุ่นวายกับผลิตภัณฑ์ Next-Gen อื่น ๆ จำนวนมาก” Trend Micro Apex One  มีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ ได้แก่: การตรวจจับและตอบสนองโดยอัตโนมัติผลิตภัณฑ์ Apex One ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากเทคนิคความปลอดภัยแบบ XGen  ที่เป็นการผสานรวมเอาระบบป้องกันอันตรายจากหลายยุคหลายสมัยมาผ่านระบบการตัดสินใจแบบอัจฉริยะเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจัดการกับแต่ละกรณีรวมทั้งมีระบบเวอร์ช่วลแพชชิ่งที่ติดตั้งได้ทันเวลาอย่างรวดเร็วมากที่สุดจากทีม Zero Day Initiative ของเทรนด์ไมโคร ผนวกรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นการโจมตีขั้นสูงตอนนี้ได้ โดยเฉพาะอันตรายจากมัลแวร์แบบไร้ไฟล์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน Apex One  นี้มีฟีเจอร์การตรวจจับและตอบสนองบนเอนด์พอยท์หรือ EDR ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก รวมทั้งเชื่อมต่อกับบริการตรวจจับและตอบสนองอัจฉริยะผ่านคลาวด์ (MDR) ของเทรนด์ไมโคร ที่ช่วยเพิ่มความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ไอทีภายในองค์กรในการตามล่ากำจัดอันตราย รวมทั้งตรวจสอบการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นโซลูชั่นแบบครบวงจร: Apex One มีฟีเจอร์ชั้นนำในตลาดจำนวนมาก…

Top