You are here
Home > Posts tagged "Abeam"

เอบีม คอนซัลติ้ง เข้าเป็นพันธมิตรกับ ควอทริคซ์ ยกระดับกลยุทธ์ทางดิจิทัลลูกค้าให้ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ควอทริคซ์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและผู้สร้างหมวดการจัดการประสบการณ์ (Experience management category) ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะในประเทศไทย

Top