You are here
Home > Posts tagged "Bangkok Fintech Fair 2019"

SCB โชว์เทคโนโลยี Palm Vein สัมผัสช็อปปิ้งผ่านการจ่ายเงินด้วยฝ่ามือในงาน Bangkok Fintech Fair 2019

ไทยพาณิชย์ชูเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์สุดล้ำในการยืนยันตัวตนแบบไร้การสัมผัสด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ หรือ Palm Vein พร้อมโชว์เคสนวัตกรรมการเงิน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การเงินที่ตอบโจทย์ ดิจิทัลไลฟ์ ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) ได้เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในภาคการเงินการธนาคาร ขณะเดียวกันภาคธนาคารได้เชื่อมโยงระบบการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐเองได้ดำเนินโครงการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID : NDID) ซึ่งเป็นระบบกลางในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เองได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ดังนั้นงาน Bangkok Fintech Fair 2019 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคการเงินการธนาคารได้นำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ได้นำเสนอเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ หรือ Palm Vein ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับประสบการณ์การทดลองใช้งานบริการนี้ ในบูธธนาคารไทยพาณิย์ ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2019…

Bangkok FinTech Fair 2019 งานแสดงนวัตกรรมทางการเงินในโลกดิจิทัลเริ่มแล้ว

Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปี 2561 เน้นบริการทางการเงินสาหรับประชาชนและ SME และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถให้บริการจริงอย่างแพร่หลาย การจัดงานในปีนี้จึงได้ขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นโดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ ทั้งภาคสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชาระเงิน บริษัทด้านฟินเทคและเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร นอกจากนี้ยังได้ครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านบริการทางการเงินและการชาระเงินโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย ภายในห้อง Main Conference Hall จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นโครงการชั้นนาของไทยและต่างประเทศ ในขณะที่ห้อง Technology Talk มีการพูดคุยและนาเสนอพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงินอย่างเจาะลึก นอกจากนั้นมีการ showcase ความสาเร็จของความร่วมมือด้านฟินเทคของอาเซียนในห้อง ASEAN FinTech Connectivity รวมทั้งการออกบูธของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชาระเงิน บริษัทด้านฟินเทคและเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศที่นาเทคโนโลยีทางการเงินล่าสุดมาแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงและมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น  …

ธนาคารกรุงเทพขนนวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลร่วมงาน Bangkok Fintech Fair 2019

ธนาคารกรุงเทพจัดเต็มร่วมงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ด้วยไอเดีย Co-Creating Value ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมผ่านนวัตกรรมการเงิน ระดมผลงานฟินเทคชิ้นโบว์แดงร่วมงานคึกคัก พร้อมส่งกูรูร่วมบรรยาย-เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน Bangkok Fintech Fair 2019 ภายใต้แนวคิด Collaboration for the Future of Finance เพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งระดับรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง และผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของไทยให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการบรรยายเสวนา การจัดแสดงนวัตกรรม และการแถลงข่าว ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารกลางต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านการเงิน เทคโนโลยี IT และกฎหมาย ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,500 คน นางสาวสุธีรา…

Top