You are here
Home > Posts tagged "BangkokBank"

ธนาคารกรุงเทพขนนวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลร่วมงาน Bangkok Fintech Fair 2019

ธนาคารกรุงเทพจัดเต็มร่วมงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ด้วยไอเดีย Co-Creating Value ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมผ่านนวัตกรรมการเงิน ระดมผลงานฟินเทคชิ้นโบว์แดงร่วมงานคึกคัก พร้อมส่งกูรูร่วมบรรยาย-เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน Bangkok Fintech Fair 2019 ภายใต้แนวคิด Collaboration for the Future of Finance เพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งระดับรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง และผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของไทยให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการบรรยายเสวนา การจัดแสดงนวัตกรรม และการแถลงข่าว ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารกลางต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านการเงิน เทคโนโลยี IT และกฎหมาย ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 1,500 คน นางสาวสุธีรา…

Bangkok Bank InnoHub กับภารกิจบ่มเพาะสตาร์ทอัพระดับนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่จับต้องได้

ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ทุกธุรกิจต้องแสวงหาโอกาสเพื่อต่อยอดความสำเร็จ เช่นเดียวกับภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย ที่เผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจอันร้อนแรง ทั้งคู่แข่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคู่แข่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงความต้องของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว คือปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ธนาคารทุกแห่งคาดหวังไว้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาฟินเทคสตาร์ทอัพศักยภาพสูง ซึ่งมีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   ทำให้โครงการ  Bangkok Bank InnoHub ของธนาคารกรุงเทพ   เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator) ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทย เพราะมุ่งเน้นไปที่ฟินเทคสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเปิดกว้างให้ฟินเทคสตาร์ทอัพจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมโครงการได้ ผลงานจากโครงการนี้ ไม่เพียงสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดและมุมมองในการสร้างธุรกิจของประเทศอื่นไปพร้อมๆ กัน   โครงการ Bangkok Bank InnoHub เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และแผนงานด้านนวัตกรรมและดิจิทัลที่สำคัญของธนาคารกรุงเทพ เป็นการมุ่งนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บริการทางการเงิน และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า อีกหนึ่งเป้าประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือ การแสดงให้เห็นถึงการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินในยุคดิจิทัล และพร้อมรับมือกับความท้าทายจากเทคโนโลยีทางการเงินที่ถาโถมเข้าใส่จากรอบด้าน ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น แต่นักลงทุน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ก็ยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นไปพร้อมกัน   หนึ่งในความสำเร็จจากโครงการ   Bangkok Bank InnoHub   ก็คือผลงานของ …

Top