You are here
Home > Posts tagged "Data Analytic Lending"

กสิกรไทยเปิดกลยุทธ์ดิจิทัลเตรียมใช้ Data Analytic ปล่อยกู้ ตั้งเป้าสินเชื่อโต 4-6%

กสิกรไทยเปิดแผนธุรกิจเอสเอ็มอีปี 61 ใช้ Data Analytic และ Value Chain ปล่อยกู้ ดันยอดโต 4-6% วางยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี” ชู 4กลยุทธ์ ครองใจลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่ครบวงจร การนำเสนอดิจิทัลแบงกิ้งเพื่อเอสเอ็มอี การใช้ Data Analytic เทคโนโลยีวิเคราะห์สินเชื่อ และการให้บริการที่มากกว่าด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีให้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ชี้เอ็นพีแอลมีทิศทางลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยคาดว่าจีดีพีจะเติบโตประมาณ 4% ภาคธุรกิจก่อสร้างจะได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนของภาครัฐที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท ด้านภาคการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 4.5% จากแรงหนุนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ขณะเดียวกันภาคธุรกิจท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้น 6.5-7.5% เนื่องจากประเทศไทยยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มุ่งสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีจะมีความสำคัญในการทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้เอสเอ็มอีจำเป็นต้องปรับตัว 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการขายให้ผสมผสานมากขึ้น (Omni-Channel) การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ…

Top