You are here
Home > Posts tagged "Internet Security Threat Report"

ไซแมนเทคเผยการโจมตตีทางไซเบอร์ที่แนบเนียน ทำลายล้างมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กร

รายงานภัยคุกคามด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Internet Security Threat Report – ISTR) ฉบับที่ 24 ของไซแมนเทค  ระบุว่า เนื่องจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการโจมตีแบบ Cryptojacking ให้ผลตอบแทนที่น้อยลง ดังนั้นอาชญากรไซเบอร์จึงหันไปใช้วิธีอื่นแทน เช่น Formjacking รายงาน ISTR ของไซแมนเทคให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคาม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วโลก แนวโน้มของอาชญากรรมไซเบอร์ และแรงจูงใจสำหรับผู้โจมตี  รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายข้อมูลข่าวกรองทั่วโลก (Global Intelligence Network) ของไซแมนเทค ซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามของพลเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์จากเซ็นเซอร์ตรวจจับการโจมตี 123 ล้านจุดทั่วโลก สกัดกั้นภัยคุกคาม 142 ล้านรายการในแต่ละวัน และตรวจสอบกิจกรรมภัยคุกคามในกว่า 157 ประเทศ   ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เกือบหนึ่งในสิบของกลุ่มคนร้ายที่ทำการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายใช้มัลแวร์เพื่อทำลายและทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2560 ผู้โจมตีปรับปรุงเทคนิคแบบเดิมๆ เช่น ฟิชชิ่งแบบมีเป้าหมายชัดเจน การดักแก้ไขข้อมูลบนเครื่องมือที่ถูกต้อง และไฟล์อันตรายที่แนบไปกับอีเมล การติดเชื้อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ในองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 12 เปอร์เซ็นต์…

Top