You are here
Home > Investor > InnoVen Capital พร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการอาเซียน

InnoVen Capital พร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการอาเซียน

InnoVen Capital (InnoVen) ซึ่งเป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง กลุ่มธนาคารยูโอบีและ Temasek เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้บริษัทได้ลงนามข้อตกลงสองฉบับเพื่อให้ความสนับสนุนทาง การเงินในรูปแบบ venture debt แก่สตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 2 บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สตาร์ทอัพ 2 บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งสตาร์ทอัพทั้งหมด 20 บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และจีน ซึ่ง InnoVen ได้ทำการคัดเลือกเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนในรูปแบบ venture debt ภายในอีกหกเดือนข้างหน้า กิจการเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในหลายธุรกิจ เช่น อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค การขนส่ง และ การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data)
ในไตรมาส แรกของปีนี้ InnoVen ได้ลงนามในข้อตกลงให้ความสนับสนุนทางการเงินกับ KFit Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในมาเลเซียที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซทางด้านสุขภาพและฟิตเนส และ Pomelo Fashion ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซทางด้านแฟชั่น โดยทั้งสองบริษัทจะอาศัยสินเชื่อในรูปแบบของ venture debt เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจในภูมิภาค
InnoVen จะปล่อยสินเชื่อวงเงินรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (175 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนให้ KFit Holdings และ Pomelo สามารถตอบสนองต่อกระแสความนิยมในด้านการออกกำลังกายด้วยการเข้าฟิตเนส และด้านแฟชั่นในหมู่ประชากรที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในภูมิภาค เอเชีย และมีการคาดกันว่าจะมีสัดส่วนมากถึงสองในสามของผู้บริโภคที่จัดเป็นชนชั้น กลางในโลก หรือประมาณ 3,200 ล้านคนภายในปี 2030
นาย อีริค แธม กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสายงานพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) ของกลุ่มธนาคารยูโอบีกล่าวว่า venture debt เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการที่จะโอบอุ้มผู้ประกอบการในเอเชีย และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น
“กิจการของกลุ่มธนาคารยูโอบีก่อ ตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีความคิดริเริ่มทางธุรกิจ และยูโอบีก็ได้ช่วยสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เติบโตมาได้อย่างยาวนานถึงกว่า 8 ทศวรรษแล้ว เรามองเห็นความสำคัญของเอสเอ็มอีในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ และเรามุ่งมั่นที่จะดูแลให้กิจการรุ่นใหม่ชั้นดีมีเงินทุนสนับสนุนอย่างพอ เพียงเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อยอดไปเป็นธุรกิจระดับโลกได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียด้วย” นาย แธม กล่าว
InnoVen ก่อตั้งในปี 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะปล่อยสินเชื่อในรูปแบบ venture debt ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ให้แก่กิจการรุ่นใหม่ในเอเชียที่เน้นนวัตกรรมและมีการเติบโตสูง ซึ่งจากรายงานของ EY เกี่ยวกับ venture debt ระบุว่าตลาด venture debt ในสิงคโปร์ จีน และ อินเดีย ในระหว่างปี 2015 ถึง 2019 จะมีมูลค่าสูงถึง 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ
นาย ชิน เชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ InnoVen เอเชียตะวันเฉียงใต้ กล่าวว่า “แรงผลักดันของ InnoVen ในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ venture debt ว่าเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการระดมทุนแบบดั้งเดิมด้วยการ ขายหุ้นให้กับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capitalist) ทั้งนี้ InnoVen มีข้อกำหนดในการลงทุนว่าบริษัทจะแสวงหากิจการที่มีโมเดลธุรกิจแตกต่างจาก ธุรกิจอื่น และมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจชั้นนำในระดับโลกได้”
InnoVen มองว่า Pomelo Fashion ของประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยบริษัทได้ใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือในการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่ง กาย เครื่องประดับ และรองเท้าด้วยแบรนด์ของตัวเองให้กับผู้บริโภคที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งกำลัง เพิ่มจำนวนขึ้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
นาย เคซีย์ เหลียง ผู้ร่วมก่อตั้ง Pomelo Fashion บอกว่า “สำหรับกิจการรุ่นใหม่อย่าง Pomelo เงินทุนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะบริษัทต้องเร่งการเติบโต ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ และลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใหม่ๆ เงินทุนในรูปแบบของ venture debt จาก InnoVen จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น InnoVen เป็นพันธมิตรที่เข้าใจพลวัตรธุรกิจของเรา และสามารถจัดโครงสร้างการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเราโดยเฉพาะซึ่งเหมาะสมกับ ความต้องการทางธุรกิจของเรา”
กลุ่มธนาคารยูโอบี และ Temasek ได้ทุ่มเงินลงทุนแห่งละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐในเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ InnoVen การให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบ venture debt เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของยูโอบีในการที่จะสนับสนุนการเติบโตของ วิสาหกิจในเอเชีย ตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งการระดมทุนด้วยการขายหุ้นให้สาธารณชน (Equity Crowdfunding) การสนับสนุนทางการเงินแบบ venture debt, การให้สินเชื่อแบบมีกำหนดเวลา และการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดทุน

Top