You are here
Home > News > ‘กรุงศรี ไรส์’ หนุนฟินเทคสตาร์ทอัพขับเคลื่อนเต็มสูบ เติบโตอย่างยั่งยืนไร้ขีดจำกัดในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

‘กรุงศรี ไรส์’ หนุนฟินเทคสตาร์ทอัพขับเคลื่อนเต็มสูบ เติบโตอย่างยั่งยืนไร้ขีดจำกัดในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมมือกับRISE ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ’Krungsri RISE Fintech Accelerator’ ต่อยอดองค์ความรู้และการลงทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง การเงิน หรือ Fintech Startup ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนไร้ขีดจำกัดในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวอีกมากจากรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง ตามกระแสเทคโนโลยี

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ‘กรุงศรี ไรส์’ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของกรุงศรีที่มองถึงการผสานความร่วม มือระหว่างธนาคารและธุรกิจฟินเทค (Financial Technology) ในการทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากพลังความร่วมมือนี้ อีกทั้งเป็นการปรับตัวและตอบโจทย์กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

“กรุง ศรี ไรส์ เป็นโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนฟินเทคสตาร์ทอัพผ่าน การสนับสนุนด้านทรัพยากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากเงินทุน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เหล่าสตาร์ทอัพที่สนใจในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทาง การเงินได้ยกระดับความคิด เริ่มต้นธุรกิจอย่างรู้จริง และมีโอกาสสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำเอาธุรกิจของฟินเทคสตาร์ทอัพมาทำงานร่วมกับธนาคาร หรือโอกาสร่วมทุนในลักษณะเวนเจอร์ แคปปิตอล เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ‘กรุงศรี ไรส์’ เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นความสำเร็จของ ธุรกิจ Fintech อย่างแท้จริง” นายฐากรกล่าว

“กรุงศรีให้ความสำคัญใน การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้เสาหลักด้านฟินเทคสตาร์ทอัพ กรุงศรีมองการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน จากโครงการ Krungsri Uni Startup ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสตาร์ทอัพในกลุ่มนักศึกษา และKrungsri RISE Fintech Accelerator เป็นโครงการที่ 2 ในการส่งเสริมกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพของกรุงศรี จากแนวโน้มและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการ สร้างธุรกิจเป็นของตนเอง และการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดฟินเทคสตาร์ทอัพ โดยปัจจุบันมีฟินเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้น ทั่วโลกแล้วกว่า 2,000 ธุรกิจ และเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับตลาดในประเทศไทยซึ่งพร้อมเปิดรับนวัต กรรมทางการเงินใหม่ๆ” นายฐากร กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “RISE” – Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย เผยว่า “ไรส์” ถือเป็น Corporate Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการจับมือกันของAccelerator ที่ทำหน้าที่ช่วยสตาร์ทอัพ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ กับ Corporate ที่มีความพร้อมทั้งในเชิงความรู้ บุคลากร ฐานลูกค้า และเครื่องมือสนับสนุนทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะช่วยพาสตาร์ทอัพไทยไปไกลทัดเทียมกับสตาร์ทอัพ ระดับโลก

ความโดดเด่นของ ‘กรุงศรี ไรส์’ ถูกออกแบบผ่าน Intensive Bootcamp ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์เต็มที่เปรียบเสมือนแคมป์เร่งสปีดการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ยังเป็นสะพานเชื่อมโยง ลูกค้า เงินทุน นักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อช่วยส่งสตาร์ทอัพไปสู่เป้าหมาย ผ่านความเชี่ยวชาญของไรส์และการสนับสนุนจากทางกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็น

· การออกแบบโปรแกรมแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made Program for Each Startup) เรียนรู้ความต้องการของสตาร์ทอัพแต่ละแห่ง ออกแบบโปรแกรมเฉพาะเพื่อเร่งสปีดการเจริญเติบโต อย่างตรงจุดและเห็นผล
· ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา (RISE Experts และ RISE Mentors) ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่อยู่ในแวดวง Fintech และ Tech Startups ผู้บริหารระดับสูงมืออาชีพ รวมไปถึงสตาร์ทอัพรุ่นพี่ที่มีผลงานโดดเด่น ไปจนถึงบุคลากรจาก กรุงศรี ไรส์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพแบบรอบด้านและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด
· ความร่วมมือด้านเงินทุนที่ไม่จำกัดแค่ในประเทศไทย (Local and Regional Capital Collaboration) การเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตขยายไปใน ระดับภูมิภาค
· กรุงศรี ไรส์ สเปซ เราได้เปิดพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ที่ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า
(BTS สถานีชิดลม) เพื่อเป็น Startup Community ที่จะเติมเต็มความรู้ต่างๆ และเป็น Co-Working Spaceให้กับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโปรแกรม
· ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการเข้าร่วมถือหุ้น ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรม ซึ่งมีมูลค่า 200,000 บาทต่อคน และไม่มีข้อบังคับในการเข้าถือหุ้นกับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโปรแกรมแต่อย่าง ใด

ทั้งหมดนี้เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีในโลกอนาคต พร้อมใช้จุดแข็งคอนเน็กชั่นเน็ตเวิร์กกิ้งและ คอมมูนิตี้ที่ได้จาก ไรส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งตรง กับความมุ่งมั่นของ ไรส์ ภายใต้สโลแกน Accelerate Your Potential ทั้งนี้ เราได้เริ่มต้นจับมือกับกรุงศรีด้วยเหตุผล ว่ากรุงศรีเป็นธนาคารชั้นนำของไทย และกรุงศรียังเริ่มบทบาทการเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินแห่งแรกที่เป็น Incubator ให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงขณะนี้กรุงศรีเองก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยใน ภาพรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย เราจึงเล็งเห็นว่าการร่วมมือกับกรุงศรีครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นปั้น ฟินเทคสตาร์ทอัพที่ดีตอบโจทย์ตลาดได้ โดยดึงศักยภาพของสตาร์ทอัพออกมาให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาและขยายผลนวัต กรรมอย่างรวดเร็วในอนาคต

ทั้งนี้ ‘กรุงศรี ไรส์’ จะคัดเลือกฟินเทคสตาร์ทอัพจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วม Bootcamp 8 สัปดาห์เข้มข้นกับผู้เชี่ยวชาญชั้นครูในวงการสตาร์ทอัพกับประสบการณ์ เรียนรู้ และลงมือทำผ่านโค้ชระดับภูมิภาค พร้อมแก้ปัญหาแบบ 1-on-1 เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพไปให้เกินเป้า ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.riseaccel.com/KrungsriRISE โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้

Top