You are here
Home > News > การลงทุนฟินเทคในเอเชียเพิ่มขึ้น 4 เท่า แตะ 4.5 พันล้านดอลล่าร์

การลงทุนฟินเทคในเอเชียเพิ่มขึ้น 4 เท่า แตะ 4.5 พันล้านดอลล่าร์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเผยตัวเลขนักลงทุน ทุ่มเงินถึง 4.5 พันล้านดอลล่าร์ให้บริษัทสตาร์ทอัพด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าภูมิภาคนี้กำลังกลายเป็นจุดสนใจสำหรับการลงทุนด้านฟินเทค

shutterstock_408782920

 

รอยเตอร์รายงานว่ากิจกรรมการลงทุนทั่วโลกนบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องด้าน การเงินมีมูลค่าอยู่ที่ 19.1 พันล้านดอลล่าร์ โดยวัดจากบริษัทชำระเงิน บริษทขายประกันผ่านอินเทอร์เน็ต และบริษัทที่ให้บริการแบบจุดต่อจุด (peer-to-peer) ทั้งหมด ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อย 60 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 แต่สำหรับในเอเชียการระดมทุนที่เกิดขึ้นในอินเดีย, จีนและประเทศอื่นๆ เกิดขึ้นจากกำลังซื้อของผู้บริโภคหลายพันล้านที่ผูกติดอยู่กับโทรศัพท์มือ ถือของพวกเขา ซึ่งสามารถคว้ากระแสเงินทุนได้ค่อนข้างสูง เฉพาะในอินเดียประเทศเดียว ร้อยละ 40 ของประชากร 1.3 พันล้านคนในประเทศยังไม่มีบัญชีธนาคาร และมีคนเพียง 252 ล้านคนเท่านั้นที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ นั่นคือโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาเข้ากับบริการต่างๆ ทางการเงินในภูมิภาคนี้

 

ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ฮาริช เอชวี จากแกรนท์ ธอร์น บริษัทที่ปรึกษาในอินเดียกล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีใหม่ในอินเดียจะส่งผลให้ เงินทุนไหลเข้ามาสู่มือของผู้ให้บริการโซลูชั่นดินฟินเทคเพิ่มขึ้นในระยะ เวลาอันใกล้นี้” One97 บริษัทในอินเดียที่ให้บริการการชำระเงินผ่านมือถือคือบริษัทที่ทำข้อตกลงใน ด้านฟินเทคใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ในปีที่ผ่านมา รอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่า เฉพาะในประเทศจีนมีการลงทุนในปี 2558 ถึง 2.7 พันล้านดอลล่าร์ ซึ่งมากกว่าที่มีการลงทุนในในสหราชอาณาจักรในระหว่างปี 2557 และ 2558 ถึงราว 3 เท่า รอยเตอร์เปิดเผยว่าในประเทศจีน Lufax แพลตฟอร์มด้านการให้กู้ยืมเงินแบบออนไลน์กับ Zhong An Online Property and Casualty Insurance ถือเป็นผู้เล่นด้านฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวัดจากการประเมินมูลค่าบริษัท

One thought on “การลงทุนฟินเทคในเอเชียเพิ่มขึ้น 4 เท่า แตะ 4.5 พันล้านดอลล่าร์

Comments are closed.

Top