You are here
Home > Tech Startup > KickDudes Your Match Begins Here

KickDudes Your Match Begins Here

Your Match Begins Here.

การ ที่เราทำ kickdudes ขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความเชื่อมโยงการ อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน แต่ด้วย life style ของปัจจุบัน ทำให้มันเกิดช่องว่างบางอย่าง เราใช้เวลาไปอยู่บนมือถือ หรืออยู่บนโลก social มากขึ้น จนทำให้ความเป็นมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆ ลดน้อยลง

นั้นคือเหตุผลที่ kickdues มองเห็นว่ากีฬาเป็นตัวเชื่อมโยงให้มนุษย์สามารถมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันได้ กีฬามีหลายประเภทแต่หนึ่งในนั้นที่เราเห็นว่ามันเป็นกีฬาที่สามารถทำให้คน หลายๆ คนมาเจอกันและตอบโจทย์เรื่องของความต้องการนี้ได้

นั่นก็คือฟุตบอล ฟุตบอลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากอย่างน้อยข้างละ 6-11 คน สองทีมก็ประมาณ 20 กว่าคนมาเจอกัน จะเจอกันทั้งคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ดี และที่น่าสนใจก็คือมันสามารถหาคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน แต่เกิดสิ่งสวยงามและน่าอัจศจรรย์ก็คือ มาเป็นเพื่อนกันได้ด้วยการเล่นกีฬาด้วยกันกับ kickdudes นั้นคือเหตุผลที่พวกเราทำ kickdudes ขึ้นมา

image2 image3 image4

http://www.kickdudes.com/

Top