You are here
Home > ในหลวง > กลุ่มทิสโก้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มทิสโก้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มทิสโก้ โดย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร บริษัทในเครือ และพนักงาน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ สาทรเหนือ

Top