You are here
Home > ในหลวง > ธ.ออมสินร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ.ออมสินร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยการยืนเคารพธงชาติไทย ในเวลา 8.00 นาฬิกา หลังจากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 99 วินาที โดยจัดเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป ในวันทำการธนาคารฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารทรงไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Top