You are here
Home > ในหลวง > น้อมถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

น้อมถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

 นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม โดยมีผู้บริหารและพนักงานมาร่วมในพิธีจนเต็มพื้นที่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีการอ่านบทกวี ‘พระเสด็จดับขันธ์’ ประพันธ์โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ ถวายความอาลัย การกล่าวคำน้อมถวายบังคม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย โดยธนาคารกรุงเทพได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นโดยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพื่อความเหมาะสมในการถวายพระเกียรติยศ และแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน
Top