You are here
Home > ในหลวง > สคร. ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สคร. ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นายชาญวิทย์ นาคบุรี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ บริเวณโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME BANK กรุงเทพฯ

Top