You are here
Home > ในหลวง > สบน. ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สบน. ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Top