You are here
Home > News > สถาบันการเงินอินเดียเปิดโครงการท้าฟินเทคทั่วโลก

สถาบันการเงินอินเดียเปิดโครงการท้าฟินเทคทั่วโลก

มหิทรา ไฟแนนซ์ หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของอินเดียกำลังหาทางประเมินโซลูชั่นฟินเทคที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการจัดหาเงินทุนขององค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผ่านโครงการท้าทายด้านนวัตกรรม

บริษัทฟินเทคที่มีคุณสมบัติในการรับคำท้าทายครั้งนี้ต้องเคยติดตั้งโซลูชั่นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เอสเอ็มอีตามที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ โดยจุดมุ่งหมายของการท้าทายสำหรับมหิทรา ไฟแนนซ์ในครั้งนี้ก็คือการประเมินและพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโซลูชั่นที่จะนำมาใช้งานกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจเอสเอ็มอี

มหิทรา ไฟแนนซ์เริ่มต้นการให้บริการโซลูชั่นสำหรับการให้กู้ยืมเงินที่กำหนดได้เองแก่ลูกค้า MSME ตั้งแต่ปี 2011 ผ่านทางบริการในแนวดิ่ง Business Enterprise และ Retail Enterprise

บริการในแนวดิ่ง Business Enterprise ของมหิทรา ไฟแนนซ์มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าในส่วนของยานยนต์ วิศวกรรมแสง การเกษตร และการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 200  ถึง 5,000 ล้านรูปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน, สินเชื่อซื้อลดตั๋วเงิน, สินเชื่อก่อนการส่งออก, สินเชื่อที่มีกำหนดเวลาจ่ายคืน  และสินเชื่อเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์

ส่วนบริการในแนวดิ่ง Retail Enterprise ของมหิทรา ไฟแนนซ์เน้นไปที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมีรายได้หมุนเวียนน้อยกว่า 200 ล้านรูปีซึ่งโดยปกติจะขับเคลื่อนธุรกิจโดยเจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะให้บริการสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อสำหรับการซื้ออุปกรณ์โดยประเมินผลจากประวัติด้านเครดิตของลูกค้ าและผ่านการให้กู้ยืมแบบมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ  นอกจากนี้บริการแนวดิ่งนี้ยังมีโซลูชั่นการจัดหาเงินทุนให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และคู่ค้าด้านช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ อีกด้วย

อาร์. บาลาจิ หัวหน้าฝ่ายการเงินสำหรับเอสเอ็มอีของมหิทรา ไฟแนนซ์ กล่าวว่า เรากำลังหาทางเพิ่มประสบการณ์แก่ลูกค้าของเราผ่านข้อเสนอใหม่ๆ   โครงการ  Mahindra Finance SME Fintech Challenge เป็นอีกก้าวหนึ่งในการหาโซลูชั่นที่มีอยู่แล้วซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของเราและแก้ปัญหาต่างๆ  เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมกับ เคพีเอ็มจี และแมทชิ ในการเปิดตัวโครงการท้าทายนี้เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและรับความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก

โครงการ Mahindra Finance SME Fintech Challenge ได้เปิดตัวในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 และปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 23:59 CET (เวลากลางยุโรป) ซึ่งผู้ให้บริการโซลูชั่นฟินเทคสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้บริษัทจากทั่วโลกที่ พัฒนาและสร้างโซลูชั่นที่สอดคล้องกับ 3 ประเภทดังต่อไปนี้เข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทที่ 1: การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตตามเวลาจริง
รายละเอียด: ต้องเป็นระบบที่สามารถประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตได้ใกล้เคียงกับเวลาจริง

โซลูชั่นต้องมีการผสมผสานบางส่วนของฟังก์ชันต่อไปนี้เข้าด้วยกัน:

– สร้างขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้ที่มีจุดข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับแต่งได้ตามความต้องการ
– ตัวชี้วัดที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ในการระดมทุน
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ/ปริมาณ (เช่น การวิเคราะห์ทางจิตวิทย /ข้อมูลทางสังคม/ข้อมูลออนไลน์/ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ )
– ความแม่นยำสูงก่อนการตัดสินใจให้เครดิต
– บูรณาการกับแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามเช่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม /ภาษีบริการ, นิติวิทยาศาสตร์, รายการชื่อของ RBI และหน่วยงานด้านกฎหมายอื่นๆ )

ประเภทที่ 2: การตรวจสอบความเสี่ยงของเอสเอ็มอี
รายละเอียด: ต้องมีระบบเตือนภัยที่จะคาดการณ์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในความเครียดสำหรับบัญชีเอสเอ็มอี

โซลูชั่นต้องมีการผสมผสานบางส่วนของฟังก์ชันด้านล่างนี้เข้าด้วยกัน:

– ป้อนข้อมูลที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับการเงิน/ไม่เกี่ยวกับการเงิน
– ระบบที่ทำให้การใช้ข้อมูลการดำเนินงานของลูกค้าเช่นรายละเอียดสินค้าคงคลัง
– รูปแบบข้อมูลประกอบด้วยตัวชี้วัดนำ
– ระบบสามารถตรวจจับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและวาดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
– อาจรับข้อมูลภายนอกเช่นพอร์ทัลด้านการกำกับดูแล พอร์ทัลของภาครัฐ ฯลฯ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
– ระบบต้องยอมรับระบบวางแผนทรัพำยกรองค์กร (ERP)/บัญชีของเอสเอ็มอี

ประเภทที่ 3: การจัดการกระแสเงินสดของเอสเอ็มอี
คำอธิบาย: ต้องเป็นดิติตอลโซลูชั่นด้านการจัดการกระแสเงินสดสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานะด้านการลงทุน และหนี้สิน

โซลูชั่นต้องมีการผสมผสานบางส่วนของฟังก์ชันด้านล่างนี้เข้าด้วยกัน:

– ระบบให้การมองเห็นสถานะของเงินสดทั้งในแบบเป็นกลุ่ม/ทั่วทั้งบริษัท
– ความสามารถในการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อติดตามหนี้, การลงทุน, ยอดคงเหลือในบัญชี และวงเงินสินเชื่อของลูกค้า
– ความสามารถในการคาดการณ์เงินสด และคาดการณ์สภาพคล่องที่ครอบคลุมการขาดดุล และความต้องการในการลงทุน
– รายงานจากรับบสารสนเทศด้านการบริหาร (MIS) ส่วนบุคคล และแดชบอร์ดที่กำหนดค่าได้

บริษัทที่สนใจสามารถเข้าไปเข้าไปดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้เฉพาะทางพอร์ทัลของ Matchi ที่ matchi.biz/mf-challenge

บนเว็บไซต์ของแมทชิ บริษัทฟินเทคสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อศึกษาภาพรวมของนวัตกรรมและแรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนี้

หลังการปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2016 ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ของแมทชิ  จากนั้นก็จะให้คะแนนเป็นรายบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของมหิทรา ไฟแนนซ์, เคพีเอ็มจีในอินเดีย และแมทชิ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้: ผลกระทบต่อธุรกิจ (รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือประสิทธิภาพ) ความง่านในกการติดตั้งใช้งาน  ความแปลกใหม่/นวัตกรร มและโซลูชั่นประกอบ

โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นที่มีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ความเป็นไปได้ (PoC) และการติดตั้งใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาตลาด นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือเวลาและความพยายามโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการทำให้การพิสูจน์ความเป็นไปได้เสร็จสมบูรณ์

ในขึ้นตอนสุดท้ายของการแข่งขัน โซลูชั่นที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่  28 พฤศจิกายน 2016

Top