You are here
Home > News > ประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับธุรกิจซื้อขายพลังงาน

ประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับธุรกิจซื้อขายพลังงาน

Tallysticks บริษัทสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนเผยโฉมโซลูชั่นด้านการออกใบแจ้งหนี้หลังการขายในงาน  EY Startup Challenge Showcase Day  จากทำงานอย่างใกล้ชิดกับ EY และคู่ค้าองค์กรของบริษัทในโปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ Tallysticks สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ที่ทำงานบนบล็อกเชนสำหรับขั้นตอนการชำระเงินหลังการขายได้สำเร็จ  ประโยชน์ของการบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพลังงานได้แก่ การขจัดการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยความช่วยเหลือของ EY ขณะนี้ Tallysticks กำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับบริษัทพลังงานรายใหญ่ถึงความเป็นไปได้ในการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ไปติดตั้งใช้งาน

Tallysticks ใช้ประโยชน์จากการทำงานของบล็อกเชนในการแบ่งปันบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ที่สำคัญก็คือสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อ ออกใบแจ้งหนี้ และชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะทำให้ Tallysticks เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้กับการออกใบแจ้งหนี้รวมถึงการชำระเงินหลังการขายซื้อขายพลังงานกันโดยตรง (OTC) ได้

Tallysticks เป็นหนึ่งในบริษัท Fintech 100 Europe ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Barclays Techstars  และยังติดอยู่หนึ่งในรายชื่อสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินลงทุนจาก Simons & Simons FinTech Fund เมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย

Top