You are here
Home > News > กรุงไทยทำแอพ KTB Calendar ให้ดาวน์โหลดปฏิทิน ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

กรุงไทยทำแอพ KTB Calendar ให้ดาวน์โหลดปฏิทิน ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

0013

ธนาคารกรุงไทยน้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาบอกเล่าผ่านปฏิทินตั้งโต๊ะ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในรูปแบบกราฟฟิค 3 มิติ ที่สวยงามและสมพระเกียรติ พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 ผ่าน Google Play และ App Store

 

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารกรุงไทยในปีนี้ ได้น้อมนำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 12 โครงการของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ มาจัดทำเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ ที่สวยงามทรงคุณค่า และธนาคารยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น KTB Calendar 2017 เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้ลูกค้าและประชาชนดาวน์โหลดปฏิทินธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือสแกน QR Code บนปกปฏิทินตั้งโต๊ะ

 

สำหรับภาพปฏิทินทั้ง 12 เดือน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีความสุข และประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. โครงการฝนหลวง 2. วิทยุสื่อสาร 3. โครงการโรงนม 4. พลังงานธรรมชาติ 5. เครื่องสีข้าวกำลังคน 6. ภาพถ่ายทางอากาศ 7. พลังงานทดแทน 8. ประดิษฐ์ตัวอักษรฟอนต์ 9. โครงการหญ้าแฝก 10. โครงการฝายแม้ว 11. โครงการแก้มลิง และ 12. โครงการดาวเทียมการศึกษาผ่านทางไกล ผู้สนใจสามารถชมคลิปตัวอย่างปฏิทินได้ทาง www.facebook.com/ktbcare

Top