You are here
Home > News > KS Super Portfolio เทคโนโลยีตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนล่าสุดจากบล.กสิกรไทย

KS Super Portfolio เทคโนโลยีตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนล่าสุดจากบล.กสิกรไทย

005

คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว KS Super Portfolio โปรแกรมล่าสุดที่บล.กสิกรไทยพัฒนาขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการลงทุนของลูกค้าได้ด้วยตัวเอง เช่น การวิเคราะห์เชิงลึกข้อมูลสถิติการลงทุนในอดีตและปัจจุบัน เช่น กำไร/ขาดทุนหุ้นที่มีอยู่ใน Portfolio กำไร/ขาดทุนหุ้นที่ลูกค้าได้ทำการขายไปแล้ว เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนและการบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางปรับพอร์ตการลงทุนโดยนำตัวเลขสถิติต่างๆมาประกอบเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่บริษัทวิเคราะห์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนในอนาคต นับเป็นโปรแกรมวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของลูกค้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวงการตลาดทุนขณะนี้ ลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยใช้งานฟรีที่

Top