You are here
Home > News > นักวิจัยระบุ 3 ปัจจัยที่ช่วยให้ฟินเทคโต

นักวิจัยระบุ 3 ปัจจัยที่ช่วยให้ฟินเทคโต

Fintech Success Pic

นักวิชาการจากวอร์วิคบิซิเนสสคูลระบุ 3 ปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจฟินเทคที่ประสบความสำเร็จขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

จิมมี่ หวาง และโอล่า เฮนฟรีดสัน สองนักวิจัยนักวิจัยจากวอร์วิคบิซิเนสสคูลที่ได้ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของวีแคช (Wecash) แพลตฟอร์มด้านการให้คะแนนเครดิตที่ตั้งอยู่ในจีนมากว่า 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ไปเป็น 24 ล้านคน

นักวิจัยกล่าวว่าการเจริญเติบโตของบริษัทคือส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน  ซึ่งทำให้บริษัหากลุ่มผู้ใช้ใหม่ๆ และในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมได้เช่นเดียวกับการตรวจสอบการใช้บริการของผู้ใช้

นอกจากนี้เมื่อบริษัทมีความคิดใหม่ๆ พวกเขาก็จะเปิดตัวทันที ซึ่งช่วยให้วีแคชได้ทดสอบ และทดลองนวคิดใหม่ๆ ปรับปรุง และแก้ไขบริการเหล่านั้นเมื่อพวกเขาได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้

สุดท้ายก็คือนักวิจัยพบว่าความสามารถของวีแคชในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเติบโตอได้ย่างได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถกำหนดบทบาทของพวกเขาใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวมมา

ศาสตราจารย์ เฮนฟรีดสัน กล่าวว่า “มันแตกต่างไปการประหยัดจากขนาดที่ประสบความสำเร็จผ่านทางมาตรฐาน เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้ประโยชน์จากการขยายฐานผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว”

“การดูแลการชะลอตัวใดๆ ในการเจริญเติบโตอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทดิจิตอลแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนเสนอของพวกเขาที่ให้กับผู้ใช้เพื่อพยายามดึงให้พวกเขากลับมาใช้ซ้ำๆ  ซึ่งมันหมายความว่ามาตรวัด และกลยุทธ์แบบดั้งเดิมของการเติบโของบริษัทมีความล้าสมัยและปัจจุบันการขยายตัวที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”

Top