You are here
Home > News > บิ๊กดาต้าอินแอ็กชั่นสำหรับผู้บริหาร

บิ๊กดาต้าอินแอ็กชั่นสำหรับผู้บริหาร

Bigdata Pic

บิ๊กดาต้า (Big Data) คือหนึ่งในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายๆ องค์กรเริ่มมีความสนใจที่จะทำการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า  แต่ความเข้าใจในเรื่องของ  บิ๊กดาต้าก็ยังคลุมเครืออยู่ รวมถึงความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการทำบิ๊กดาต้า และประโยชน์ในการใช้งาน

และเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริหารทั้งหลายที่กำลังสนใจเรื่องบิ๊กดาต้า เพราะขณะนี้ทางสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เปิดหลักสูตร Big Data in Action for Senior Management ซึ่งเกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้าเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายนนี้

โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานหลักการของบิ๊กดาต้าให้กับผู้บริหารด้านไอทีหรือผู้บริหารด้านอื่นๆ การนำเอาบิ๊กดาต้าเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ตัวอย่างการใช้งาน การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การทำเวิร์กช็อปเพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานบิ๊กดาต้า

สำหรับผู้บรรยายในหลักสูตรนี้เป็นวิทยากรจากสถาบันศึกษาชั้นแนวหน้าของไทย และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้ามาอย่างยาวนานมาร่วมถ่ายทอดความรู้

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 088-192-7975 หรือที่ www.imcinstitute.com/bigdatamgmt หรือเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.imcinstitute.com/training/course-registration

Top