You are here
Home > Top Story > งานสัมมนา Blockchain 2017 : Unlocking Internet of Value

งานสัมมนา Blockchain 2017 : Unlocking Internet of Value

Blockchain  คือ หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุด  ซึ่งหลายๆคนกล่าวว่า  Blockchain คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพอๆกับตอนเกิด Internet ซึ่งจะเป็น The Next Big Thing ต่อจาก Internet อะไรคือ Blockchain ทำไมคนถึงกล่าวว่าคือ The Internet of Values การสัมมนาจะเป็นการแนะนำเทคโนโลยี  Blockchain ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทุกๆด้าน ตั้งแต่การเงินการธนาคาร ภาครัฐบาล อุตสาหกรรมค้าปลีก และงานด้านการขนส่ง เนื้อหาการสัมมนานอกจากภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง การพัฒนา  Blockchain ในมุมมองของ Developer และแนะนำแนวทางให้เห็นการเริ่มต้นพัฒนา Blockchain ในองค์กร

Picture

การสัมมนาสองวันจะมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความเข้าใจเรื่อง  Blockchain มาให้ความรู้ด้านนี้ในแง่มุมต่างๆ มีวิทยากรจากบริษัทที่พัฒนาบริการที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมถึงวิทยากรที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Blockchain ในรูปแบบของ  Blockchain as a Service ตลอดจนกูรูในวงการไอทีอีกหลายท่าน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้งานจริง
รายชื่อวิทยากร:

Understanding Blockchain Technology

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ : คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อดีตผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และอดีตนายกสมาคมสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)  หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับต้นๆของเมืองไทย ที่วันนี้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี Blockchain เป็นอย่างมาก

IT Technology Trends 2017 & Blockchain Impacts

How can developers make the most of the blockchain opportunity?

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ : ผู้อำนวยการ IMC Institute

อดีตผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและผู้บริหารหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านแนวโน้มเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการลงมือปฎิบัติจริงในเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Cloud Computing และ Big Data

Real World Blockchain Applications

IoT : Blockchain as the key enabler for realising the IoT vision

คุณฐิติธร เสมาเงิน : Converged Infrastructure Director,

Oracle Corporation (Thailand)

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทีมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทข้ามชาติหลายๆแห่งทั้ง Sun Microsystems และ Oracle Corporation มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้หลากลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน และโทรคมนาคม เป็นต้น

Mid year IT market & What are the prediction earlier?

คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Optimus (Thailand)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Optimus และเลขาธิการสมาคม ATCI และร่วมงานในสมาคมต่างๆในประเทศจำนวนมาก รวมทั้งเป็นกรรมการ APICTA (Asia Pacific ICT Awards) รวมถึงมีประสบการณ์บริหารไอทีในหลายองค์กร

Microsoft’s Blockchain as a Service

Developing Blockchain Applications and SmartContract

คุณธีรชัย หลาวทอง  : กรรมการผู้จัดการบริษัท Perf Enterprise

วิทยากรประจำสถาบันไอเอ็มซี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ Cloud Computing บนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง Amazon Web Services และ Microsoft Azure และเป็นนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้าน  Blockchain และ IoT

Blockchain Usecase I:  Mr. Per Lind, Co Founder at IOTA Foundation
Blockchain Usecase II: SmartContact Thailand Co., Ltd.

Blockchain Usecase IV:  Block M.D. (Blockchain for Healthcare solution)

คุณสถาพน พัฒนะคูหา :  กรรมการผู้จัดการบริษัท

Bitcoin and Digital Currencies : Businees opportunity and crime  

คุณปรเมศวร์ กุมารบุญ : นักกฎหมายเทคโนโลยีและวุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

อดีตพนักงานปฏิบัติการระดับสูง ประจำรองประธาน กสทช. ผู้เชี่ยวชาญโทรคมนาคม อดีตคณะทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งชาติ

Blockchain Usecase III : Blockchain.fish

คุณพุทธิพร หงษ์สุรกุล : Managing Partner & Technical Director ,  ENTER Corporation Co., Ltd.

The Hyperledger Project : An open standard for blockchain for business

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ : Technical Evangelist, IBM (Thailand)

Panel Discussion : What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies

คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ : รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

Panel Discussion : What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies

 

Panel Discussion : What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies

คุณบัญชา มนูญกุลชัย: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Panel Discussion : What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ : ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Panel Discussion : How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

คุณ วิไลพร ทวีลาภพันทอง : หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)   

มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมากว่า 25 ปี โดยได้ผ่านการปฏิบัติงานในหลายประเทศทั้งในทวีปสหรัฐอเมริกาและในเอเชีย แปซิฟิก โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านระบบรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

Panel Discussion : How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

Panel Discussion: How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท G-Able

Panel Discussion: How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ : ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours

ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision คลื่นความคิด 96.5 MHz และที่ปรึกษารายการทีวี IT Hours หนึ่งในผู้ดำเนินรายการที่มีความเข้าใจการเสวนาไอทีในงานต่างๆ และได้รับเชิญไปจัดรายการในหลายๆที่

 

 

กำหนดการอบรม

 • 14 – 15  มิถุนายน 2560

 

ระยะเวลา : 2 วัน ( 09.00-17.00 )

 

สถานที่อบรม : โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2  MAP>>

ค่าอบรม : 7,900 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (ลดพิเศษ 10% สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันไอเอ็มซี มาก่อน)  (ราคาดังกล่าวรวม: คู่มือประกอบการอบรม, อาหารว่างเช้า-บ่าย และ อาหารกลางวัน) [พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน เพียง 19,900 บาท]

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม:

 • ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
 • ผู้จัดการด้านไอที วิศวกรไอที พนักงานไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • ผู้บริหารจาก IT Vendors, Distributors and System Integrators
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ:

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

8.45 – 9.00: รับลงทะเบียน

9.00 – 9.30:   IT Technology Trends 2017 & Blockchain Impacts: รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute

9.30 – 10.30: Keynote Session: Understanding Blockchain Technology: ดร.รอม หิรัญพฤกษ์: คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

10.30 – 10.45: รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 Real World Blockchain Applications: คุณฐิติธร เสมาเงิน: Converged Infrastructure Director, Oracle Corporation (Thailand)

11.30 – 12.15 Bitcoin, Ethereum and Digital Currencies : คุณปรเมศวร์ กุมารบุญ

นักกฎหมายเทคโนโลยีและวุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญโทรคมนาคม อดีตคณะทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งชาติ

12.15 – 13.15: รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.35: Blockchain Usecase I:  Mr. Per Lind, Co Founder at IOTA Foundation

13.35 – 13.55: Blockchain Usecase II: SmartContact Thailand Co., Ltd.; คุณสถาพน พัฒนะคูหา

13.55-14.30 : Microsoft’s Blockchain as a Service คุณธีรชัย หลาวทอง: กรรมการผู้จัดการบริษัท Perf Enterprise

14.30 – 14.45: รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 : Panel Discussion : What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies:

 • คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์:  ผอ. ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • คุณบัญชา มนูญกุลชัย: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์: รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

9.00 – 9.45:  Mid year IT market & What are the prediction earlier? คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ  : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Optimus(Thailand)

9.45 – 10.30:  IoT: Blockchain as the key enabler for realising the IoT vision คุณฐิติธร เสมาเงิน: Converged Infrastructure Director, Oracle Corporation (Thailand)

10.30 – 10.45: รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15:   How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

 • คุณ วิไลพร ทวีลาภพันทอง   หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)
 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท G-Able
 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours

12.15 – 13.15: รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.35: Blockchain Usecase III : Blockchain.fish คุณพุทธิพร หงษ์สุรกุล

13.35- 13.55: Blockchain Usecase IV : Block M.D. (Blockchain for Healthcare solution) ;  คุณสถาพน พัฒนะคูหา

13.55 – 14.30:  How can developers make the most of the blockchain opportunity? รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute

14.45 – 15.00:  รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.45:  Developing Blockchain Applications and Smart Contract คุณธีรชัย หลาวทอง  : กรรมการผู้จัดการบริษัท Perf Enterprise

15.45 – 16.30: IBM : The Hyperledger Project:An open standard for blockchain for business  ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ Technical Evangelist, IBM (Thailand)

16.30 – 16.45 : จับรางวัลผู้โชคดีและปิดการอบรม

รางวัล Lucky Draw กับอุปกรณ์  Google Home ที่เป็น Trends ล่าสุด

[โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม]

ลงทะเบียน ออนไลน์  >> HERE

 

เงื่อนไขการชำระเงิน  :   

 

รบกวนชำระ 50% หรือทั้งหมด อย่างน้อง 7 วันก่อนถึงวันอบรม ส่วนที่เหลือสามารถนำชำระในวันอบรมได้

ช่องทางการชำระค่าอบรม ดังนี้

 

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย

ชื่อบัญชี สถาบัน ไอเอ็มซี หรือ IMC Institute

เลขที่บัญชี 616-2-07327-1 ประเภท ออมทรัพย์

หากทำการโอนชำระแล้วกรุณาแสกนใบนำจ่าย (Pay in Slip) มาที่ kwanhathai@imcinstitute.com

 

 1. สั่งจ่ายเช็คในนาม  “สถาบัน ไอเอ็มซี หรือ IMC Institute”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :

 

– คุณขวัญหทัย ถาวรพงษ์

– คุณสุนิสา กำแหงวรทิศ

โทร:  02-233-4732

มือถือ : 087-593-7974, 088-192-7975 , 088-538-2395

อีเมล์ : kwanhathai@imcinstitute.com /sunisa@imcinstitute.com /contact@imcinstitute.com

Top