You are here
Home > News > ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bootcamp ยกระดับผู้สอนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bootcamp ยกระดับผู้สอนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) ผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการอบรม Social Entrepreneurship Bootcamp และ Design Thinking Bootcamp ณ KX Building ในเดือนกรกฎาคม 2560 ให้แก่อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

IDE 04 (2)

โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนานาชาติ ได้แก่ ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบช IDE Program Director ที่มีประสบการในการสร้างผู้ประกอบการในประเทศไทยมากว่า 15 ปี ไบรอัน คอตเตอร์ ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม และ แองเจล่า ลี ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และ Design Thinking จาก China Bridge เซี่ยงไฮ้ ที่จะมาเผยประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคการสอนให้แก่อาจารย์ที่เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป

ดร.เอ็ดเวิร์ด กล่าวว่า “การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการประกอบการเป็นความท้าทายและจำเป็น เพื่อสามารถต่อยอดแนวคิดและกระจายองค์ความรู้เข้าสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ในการอบรมคณาจารย์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่พยายามเปลี่ยนกระบวนการสอนให้เป็น Action Based Learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดจาก MIT แต่ยังเปลี่ยนทัศนคติให้เน้นการลงมือทำจริง นอกเหนือจากการออกไปบรรยายหน้าห้อง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคือจะต้อง See Different Think Big Act Small ซึ่งคือการมองต่างและกล้าที่จะคิดการใหญ่ และลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนั่นเอง”

IDE 03

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างสถาบันยังรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมอบโซลูชั่นที่มีคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการ Design Thinking โครงการเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่าง มกค. และ มจธ. ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Startup Thailand, Startup Thailand Academy, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ Knowledge Exchange

Top