You are here
Home > News > ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 61 เน้นสร้างคุณภาพธุรกิจ พร้อมรักษาความเป็นหนึ่งในอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 61 เน้นสร้างคุณภาพธุรกิจ พร้อมรักษาความเป็นหนึ่งในอาเซียน

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี2561 มุ่งสร้างคุณภาพธุรกิจ ชูนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน พร้อมรักษาความเป็นที่ 1 ในอาเซียน ภายใต้กรอบกลยุทธ์ 3 ปี (2561-2563) “Towards Sustainable Growth with Innovation”

001

Top