You are here
Home > News > ไทยพาณิชย์ผนึกกำลัง ศศินทร์ สร้างสังคมไร้เงินสด พร้อมเปิดตัวร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของไทย

ไทยพาณิชย์ผนึกกำลัง ศศินทร์ สร้างสังคมไร้เงินสด พร้อมเปิดตัวร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ ในโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” ในการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัลภายในสถาบันการศึกษา นำร่องด้วยร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทย (Cashless Minimart Sasin Scan N’Go) รวมถึงระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Sasin Virtual Classroom) ที่จะมาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของสถาบันฯ ในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและบุคลากรของทางสถาบันฯ ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านประสบการณ์จริงในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาแถวหน้าของประเทศไทย ที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน

shutterstock_730330879-2

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “วันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ในหน้าประวัติศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ที่ได้รับการยอมรับมาตลอดว่า เป็นผู้บุกเบิกใน Management Education เราเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีคณาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด และนำมาตรฐานการศึกษาสากลมาประยุกต์ใช้ และ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AACSB และ EQUIS Accreditation และเป็นเพียงสถาบันระดับ Graduate School เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง AACSB และ EQUIS ศศินทร์ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการศึกษา โดยการร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อนำมาซึ่ง Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบของศศินทร์ Digital Transformation นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับศศินทร์ ซึ่งหมายถึงคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิต พนักงาน ตลอดทั้งศิษย์เก่าและเครือข่าย ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเราที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และความสะดวกสบายจากการใช้ APP: Sasin-SCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหาร ตารางเวลาเรียนของวิชาต่างๆ และได้รับประโยชน์เต็มที่ จาก Virtual Classrooms ซึ่งสามารถทำให้นิสิตสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่างๆทั่วโลก”

scb sasin

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของสถาบันฯ ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วน ความร่วมมือโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” ในครั้งนี้ เป็นการร่วมผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันพัฒนา Ecosystem หรือระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล ให้นิสิตและบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ ร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทย (Cashless Minimart Sasin Scan N’Go) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Sasin Virtual Classroom) รวมถึงโรงอาหารอัจฉริยะ (Smart Canteen) ที่สามารถใช้ SCB EASY Pay สแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังเตรียมนำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับสถาบันฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย”

Top