You are here
Home > News > ปตท.-กรุงไทย จับมือสร้างสังคมไร้เงินสด จ่ายสะดวกที่ศูนย์อาหาร ปตท.และตึกเอนโก้

ปตท.-กรุงไทย จับมือสร้างสังคมไร้เงินสด จ่ายสะดวกที่ศูนย์อาหาร ปตท.และตึกเอนโก้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (ซ้าย) ร่วมเปิดงาน “KRUNGTHAI Cashless Society@EnCo” สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐที่ใช้ดิจิทัลสร้างความสะดวก ชำระค่าอาหารด้วย QR Code ผ่าน KTB netbank ในพื้นที่ศูนย์อาหาร ปตท. ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 และชั้น 5 เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการชำระเงิน

001

Top