You are here
Home > News > HSBC พร้อมเปิดบริการ PromptPay สำหรับธุรกิจเพื่อการชำระเงินแบบเรียลไทม์

HSBC พร้อมเปิดบริการ PromptPay สำหรับธุรกิจเพื่อการชำระเงินแบบเรียลไทม์

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้เปิดตัวบริการพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล อันเป็นวิธีการชำระเงินแบบเรียลไทม์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรของเอชเอสบีซีสามารถรับเงินโอน ตลอดจนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากผู้ชำระเงินได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการลูกหนี้การค้าและเงินทุนหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น
Square-1200x1200px
นางสาว ไอ เชน ลิม ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าเอชเอสบีซีได้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคลกันเป็นจำนวนมาก ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ธนาคารได้ทุ่มเททรัพยากรในการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงินและเงินทุนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่กระบวนการด้านการเงินและการดำเนินงานของลูกค้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลของเราอย่างมีประสิทธิภาพ”
“เอชเอสบีซีทุ่มเทเพื่อก้าวขึ้นเป็นธนาคารระดับโลกที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 130 ปี และยังคงมุ่งมั่นลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการจัดการเงินสดที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยธนาคารมีทีมงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านกระบวนการและเทคโนโลยีแก่ลูกค้าโดยเฉพาะ นอกจากนั้นเครือข่ายระดับโลกของธนาคาร ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรข้ามชาติเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในและนอกประเทศ” นางสาว ไอ เชน ลิม กล่าวเสริม
001
นางสาว ไอ เชน ลิม ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
ด้วยบริการพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล ลูกค้าองค์กรของเอชเอสบีซีสามารถผูกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้ากับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบาทที่ลูกค้ามีอยู่กับเอชเอสบีซี เพื่อรับเงินโอนในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาทได้แบบเรียลไทม์ บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านพร้อมเพย์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความคล่องตัวสูง อันจะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มความสะดวกให้องค์กรสามารถสร้างหมายเลขประจำตัวผู้รับเงินในระบบได้ถึง 100 หมายเลขต่อบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี เพื่อรองรับประเภทการชำระเงินที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ทั้งนี้ นิติบุคคลผู้ชำระเงินสามารถทำการชำระเงินแบบเรียลไทม์ผ่านธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศที่ให้บริการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ โดยแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือหมายเลขประจำตัวผู้รับเงินเพื่อทำการชำระเงิน แทนการระบุหมายเลขบัญชีธนาคารแบบเดิม
บริการใหม่ที่กล่าวข้างต้นจะช่วยเพิ่มช่องทางการรับเงินให้แก่องค์กร ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการรับเงินที่ง่ายดาย รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนขององค์กรอีกด้วย เมื่อพิจารณาช่องทางใหม่ดังกล่าวประกอบกับช่องทางการรับเงินที่ธนาคารให้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว จะเห็นว่าเอชเอสบีซีมีการนำเสนอบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ลดจำนวนบัญชีที่ใช้รับเงิน และเพิ่มความสามารถในการติดตามสถานะของบัญชี ด้วยการนำเสนอข้อมูลการชำระเงินรวมและรายงานประเภทต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทางการเงินเพียงหนึ่งเดียวของเอชเอสบีซี
ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านการรับเงินแก่ลูกค้าธุรกิจในประเทศไทย และได้ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาบริการต่างๆ ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เอชเอสบีซีได้ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งมอบบริการด้านดิจิตอลที่มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ
Top