You are here
Home > News > กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC

กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินของส่วนราชการให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึงทั้งประเทศ

tax001

กรมสรรพากร โดย นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงการให้บริการใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระ ภาษีอากร กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มราชการสัมพันธ์ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีการรับเงินจากประชาชนโดยธนาคารทั้งสองแห่งให้บริการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อให้บริการรับชำระภาษีอากรตามโครงการดังกล่าว จะทำให้กรมสรรพากรสามารถขยายการให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตร TAX SMART CARD) ได้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ จากเดิมที่ผู้เสียภาษีชำระภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เพียงจำนวน 82 แห่งเท่านั้น ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรที่มุ่งมั่นมอบบริการที่ดีเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจได้มากที่สุด”

Top