You are here
Home > Top Story > ก.ล.ต.เผยหารือคลัง-ธปท.ใกล้ตกผลึกหาช่องกำหนดแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์และสกุลเงินดิจิทัล

ก.ล.ต.เผยหารือคลัง-ธปท.ใกล้ตกผลึกหาช่องกำหนดแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์และสกุลเงินดิจิทัล

นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบดิจิตัล (Digital Asset) ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับในวงกว้างในการเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนมูลค่า ชำระราคา สามารถซื้อขายระหว่างกันได้โดยไม่อ้างอิงสกุลเงิน
shutterstock_735743386
ทั้งนี้ จากการหารือได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย (นายหน้า) เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในต่างประเทศยังไม่มีการรองรับ Digital Asset ว่าเป็นหลักทรัพย์ แต่สามารถนำการกำกับดูแลการซื้อขายในตลาดรองมาปรับใช้ได้ ซึ่งคงต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อประเมินว่าจะมีช่องทางใดให้ ก.ล.ต.มีอำนาจทางกฎหมายในการกำกับดูแลก่อน

นางทิพย์สุดา ยังกล่าวถึงกรณีที่ ธปท.ออกประกาศเตือนธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลว่า เนื่องจากเป็นเงินดิจิทัลสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและมีความผันผวนสูง ธปท.จึงไม่ต้องการให้ธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินฝากของประชาชนทั่วไปเข้าไปลงทุน ซึ่งไม่ได้เป็นการขัดแย้งทางนโยบาย

ส่วนการระดมทุนแบบ ICO ที่เป็นหลักทรัพย์นั้น ก.ล.ต.คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์กำกับดูแลภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ หลังจากรับฟังความคิดเห็นมาระยะหนึ่ง และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์ใด ๆ หมายความว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่มีอำนาจในการกำกับดูแล แต่เมื่อมีกฎเกณฑ์แล้วก็จะไม่มีผลย้อนหลังกับบริษัทที่ได้ออก ICO ไปแล้ว แต่อาจมีการเข้าไปกำกับดูแลเมื่อมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์นั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ทำที่อาจกระทบต่อกิจการ ผู้ถือหุ้น และราคาหุ้นด้วย ส่วนนักลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งที่จะลงทุนให้สิทธิอะไร หรือมีผลประโยชน์ใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนการลงทุนด้วย

Top