You are here
Home > News > “ล้งเล้ง” วันปล่อยของนักศึกษาและอาจารย์เด็กมนุษย์ 2018 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย พร้อมชิงทุนรัตนมงคล

“ล้งเล้ง” วันปล่อยของนักศึกษาและอาจารย์เด็กมนุษย์ 2018 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย พร้อมชิงทุนรัตนมงคล

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการขยายการบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ โดยในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานของคณะวิชาให้มีความก้าวหน้า   โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ,สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล,สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,สาขาวิชาภาษาจีน,สาขาวิชาศิลปะการแสดง,สาขาวิชาเกาหลี,สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน

ล้งเล้ง

โดยปีนี้ “ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2018” จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09:00-16:00 น  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมฉลองวาเลนไทน์และตรุษจีนด้วย “คิวปิดซินเจียหยู่อี่”  กิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ “Orange & Cake Party” เมามันกับ “HMA Flash Mob” และสนุกกับมหกรรมเกม อิ่มอร่อยกับ Food Street พบกับHMA Longleng Fashion Show  การแสดงทางวัฒนธรรมโขนประยุกต์ศิลป์  ระบำดรุณีและเพลงไม่ลืมอุดมการณ์จากนักแสดงสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนุมานลำซิ่ง พิเศษสุดกับการแสดง “ด้วยปีกแห่งรัก” อ่านกวีนิพนธ์ยิบราล 5 ภาษา และแต้มรักบนผืนแคนวาส ปิดท้ายด้วย K Cover Dance

ล้งเล้ง2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ปีนี้ เราจัดเต็มด้วยธีม “ล้งเล้ง วันเด็กมนุษย์ 2018” เราจะสร้างปรากฏการณ์ล้งเล้งให้สนั่นทั่วมหาวิทยาลัย เริ่มด้วย “พิธีพรหมชยมังคลาไทรเทวตาบำบวง”  ณ ลานแม่ไทรในช่วงเช้า ตามด้วย “ขบวนมังกรทองสิงโตคู่” และ “แห่วัฒนธรรมล้งเล้ง” อลังการด้วยชุดแต่งกายประจำชาติ แห่รอบนอกมหาวิทยาลัย เลื้อยเข้ามาถึงสนามหญ้าหน้าอาคารใบเรือ  ฉลองวาเลนไทน์และตรุษจีนด้วย “คิวปิดซินเจียหยู่อี่”  “Orange & Cake Party” ที่สำคัญภายในงานครั้งนี้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “รัตนมงคล” กับ “UTCC Gold” โควตาคณบดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 6 ที่สนใจมาร่วมเป็นสมาชิก “เด็กมนุษย์” ด้วยกัน รีบมาสมัครและร่วมงานวันนี้วันเดียวเท่านั้น ทุนการศึกษามีจำกัด”

ล้งเล้ง4

“ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ต้องการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามปณิธานและนโยบายของการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและนโยบายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะจึงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่สำคัญเพื่อรับใช้สังคม ประชาชน ประเทศชาติอย่างจริงจัง” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติม

Top