You are here
Home > Top Story > Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมเตือนสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน อาจทรุดตัวใกล้ศูนย์ตลอดเวลา

Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมเตือนสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน อาจทรุดตัวใกล้ศูนย์ตลอดเวลา

นายวิทาลิค บูเตริน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายบล็อกเชนอีเธอเรียม กล่าวเตือนว่า สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีความผันผวนอย่างมาก และอาจจะทรุดตัวลงใกล้ศูนย์ได้ตลอดเวลา
vitalik-buterin-ethereum
Photo by https://icoscouts.com
นายบูเตรินระบุว่า นักลงทุนอย่าได้ทุ่มเงินลงทุนมากกว่าที่จะสามารถรับการขาดทุนได้

นายบูเตรินให้คำแนะนำว่า ผู้ที่กำลังมองหาที่เก็บเงินออมตลอดชีวิต ก็ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมจึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุด

Top