You are here
Home > Top Story > เกาหลีใต้สนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลังมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนขึ้น

เกาหลีใต้สนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลังมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนขึ้น

นายโช ฮึง ซิก ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับสถาบันการเงิน (FSS) ของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีจากเมื่อช่วงสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านบัญชีธนาคารนิรนาม

shutterstock_712597216-2

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยได้มีการเปิดตัวระบบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เฉพาะในรายที่ใช้ชื่อจริงในบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ

Top