You are here
Home > News > ไทยพาณิชย์จับมือปูนซิเมนต์ไทย พัฒนาแพลตฟอร์มออกหนังสือค้ำประกันบน Blockchain

ไทยพาณิชย์จับมือปูนซิเมนต์ไทย พัฒนาแพลตฟอร์มออกหนังสือค้ำประกันบน Blockchain

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และกลุ่มบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือเอสซีจี ลงนามความร่วมมือร่วมกันพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain สู่การสร้างแพลตฟอร์มในการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : LG) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายซับพลายเชนของเอสซีจีให้สามารถดำเนินการขออนุมัติหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

scb-scg2

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนเอกสาร ประหยัดต้นทุนการดำเนินการ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและเท่าทันโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม LG Blockchain อยู่ระหว่างขั้นตอนเพื่อเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยมี นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายนิธิ ภัทรโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมลงนามความร่วมมือ

Top