You are here
Home > News > รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่านซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กระตุ้นคนไทยใช้พร้อมเพย์ เดินหน้าแคมเปญมอบเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อทำเรื่องขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร เข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ (CIMB THAI PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร ตั้งแต่วันนี้ -31 มี.ค. 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ได้ที่ www.cimbthai.com หรือโทร. 02 626 7777cimb
Top