You are here
Home > Top Story > ทวิตเตอร์ประกาศแบนโฆษณา ICO ตามเฟซบุ๊ก,กูเกิล

ทวิตเตอร์ประกาศแบนโฆษณา ICO ตามเฟซบุ๊ก,กูเกิล

บริษัททวิตเตอร์ประกาศว่า ทางบริษัทจะห้ามการลงโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนสกุลเงินดิจิทัล (Initial Coin Offering) หรือ ICO รวมทั้งการส่งเสริมการขายโทเคน และการให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล
https://coindoo.com/twitter-plans-to-ban-crypto-and-ico-ads-in-two-weeks/
Photo : https://coindoo.com/twitter-plans-to-ban-crypto-and-ico-ads-in-two-weeks/

นอกจากนี้ นโยบายใหม่ของทวิตเตอร์จะส่งผลให้มีการระงับโฆษณาจากแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

มาตรการของทวิตเตอร์มีขึ้น หลังจากที่เฟซบุ๊กและกูเกิลประกาศห้ามการโฆษณาในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้

Leave a Reply

Top