You are here
Home > Top Story > AJA จับมืออาลีบาบา แตกไลน์ธุรกิจ รุกโลจิสติกส์

AJA จับมืออาลีบาบา แตกไลน์ธุรกิจ รุกโลจิสติกส์

หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อ AJA หรือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  แต่ถ้าบอกว่า AJA คือบริษัทผู้เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า AJ หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมครับ
วันนี้นอกจากการผลิตและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าแล้ว ล่าสุดบอร์ด AJA ไฟเขียวร่วมทุนอาลีบาบา แตกไลน์ธุรกิจใหม่ผ่าน “บีแอลทีซี อินคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)” เพื่อใช้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง รุกธุรกิจโลจิสติกส์และบริษัทอื่นที่เกื้อหนุนกัน โดย AJA ถือหุ้น 60.275% ด้าน”ดร.อมร มีมะโน” มั่นใจงานนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลัก
aj

ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทลงทุนธุรกิจใหม่ โดยจัดตั้ง บริษัท บีแอลทีซี อินคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BLTC) เพื่อใช้เป็นบริษัท โฮลดิ้ง เข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจโลจิสติกส์และบริษัทอื่นที่เกื้อหนุนกัน

โดยมีทุนจดทะเบียน 16.32ล้านบาท แบ่งเป็น ห้นุสามัญ จำนวน 163,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมและเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2/2561

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1.AJA จะเข้าถือหุ้น จำนวน 98,369 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.275 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2. BEST LOGISTICS TECHNOLOGY LIMITED (BLT) จำนวน 40,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25
3.DA YUN YUAN COMPANY LIMITED (DYY) จำนวน 24,031 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.725
ทั้งนี้ Best Logistics Technologies เป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่อีกแห่งของจีน ซึ่งมี Alibaba เป็นผู้ร่วมลงทุนรายสำคัญ

ดร.อมร กล่าวอีกว่า การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทและเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่

“เราไม่หยุดนิ่งที่จะขยายการลงทุน และมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทให้มั่นคง และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพึงธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต เพราะมองว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งในหลายๆอุตสาหกรรมต่างมีความเกี่ยวเนื่องในการใช้ระบบขนส่งทั้งสิ้น และหากบริษัทร่วมดังกล่าวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบต่อไป” ดร.อมร กล่าวในที่สุด

อนึ่งมีรายงานข่าวระบุว่า บริษัท Best Logistics มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 30% คือ Alibaba โดยคาดว่า Alibaba จะใช้ Best Logistics เป็นกลยุทธ์เพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการอีคอมเมิร์ซที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่ในเมืองหางโจว ที่ตั้งเดียวกับ Alibaba ปัจจุบันให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศให้กับคนจีน โดยมีศูนย์ดำเนินงาน 400 แห่งในประเทศจีน มีคลังสินค้าอีก 3 แห่งในอเมริกา 1 แห่งในเยอรมัน และเตรียมขยายคลังสินค้าไปที่ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย มีพนักงานรวมกว่า 50,000 คน

Top