You are here
Home > Top Story > เทียนกง-1 ตกลงสู่โลกแล้ว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

เทียนกง-1 ตกลงสู่โลกแล้ว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

รายงานข่าวจากรอยเอตร์ระบุว่า ขณะนี้สถานีอวกาศเทียนกง-1 ได้ตกลงสู่โลกแล้วบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ในเวลา 8:15น. ตามเวลาในกรุงปักกิ่ง หรือราว 7:15น. ตามเวลาในประเทศไทย

Tiangong-1

โดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่ได้ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศก่อนตกลงสู่มหาสมุทร ซึ่งก่อนหน้ามีการคาดการว่าเทียนกง-1 จะตกลงบริเวณชายฝั่งประเทศบราซิล ใกล้เมืองซานเปาโลหรือไม่ก็เมืองริโอเดอจาเนโร

 

ทั้งนี้เทียนกง-1 เป้นสถานีอวกาศขนาดกลาง มีความยาว 10.4 เมตร หนัก 8.5 ตัน โดยจีนได้สูญเสียการควบคุม เทียนกง-1 มาเป็นเวลา 1 ปีเต็มแล้ว และค่อยๆ เคลื่อนตัวตกสู่บรรยากาศโลกเมื่อเช้านี้

 

Top