You are here
Home > News > ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสอบ YFS 2018 เฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ มีผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสอบ YFS 2018 เฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ มีผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16
yfs2018 โดยปีนีี้มีผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 6,677 คน จาก 87 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ในเส้นทางวิชาชีพทางการเงิน โดยในปีนี้เปิดศูนย์สอบเพิ่มอีก 2 แห่ง ในจังหวัดสกลนคร และนครราชสีมา รวมเป็น 15 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสแก่นิสิตนักศึกษาในภูมิภาค โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 นี้ ที่ www.set.or.th/yfs เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไป
YFS_Prize
Top