You are here
Home > FinLife > สวยเพลินตา “เพ ลา เพลิน”

สวยเพลินตา “เพ ลา เพลิน”

“อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน” อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตร มุ่งเน้นให้เป็นสถานที่ “พัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน” สำหรับเยาวชน นักเรียน และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กว้างไกล เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโบราณอีกด้วย

IMG_4004-2

ภายในอุทยาน ได้ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของธรรมชาติและพันธุ์ไม้นานาชนิด นับเป็นอุทยานไม้ดอกแห่งแรกและแห่งเดียวในดินแดนอีสานใต้ มีการแสดงพรรณไม้ทั้งหมด 6 โรงเรือน โดยการออกแบบและตกแต่งอาคารที่จัดแสดงและภูมิทัศน์โดยรอบในรูปแบบเอกลักษณ์อีสานใต้ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้และจัดสภาพภูมิทัศน์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

IMG_3997-2

นอกจากนี้ ยังมีโซนต่างๆ อีก อาทิ Plaza & Souevnir – รวมของที่ระลึกจากเพ ลา เพลิน เป็นของฝากแทนใจให้คนที่รัก ลานคอนเสิร์ต – เนื้อที่กว่า 13 ไร่ กับการแสดงคอนเสิร์ตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในทุกปี ห้องสมุดเชิงเกษตร – รวบรวมความรู้ เชิงเกษตร บนห้องสมุดลอยฟ้า ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร – เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในภาคสนาม (Learning by doing) ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์หลากหลายประเภท เพื่อเป็นเกษตรทางเลือกและอาชีพเสริม ให้แก่เยาวชน และท่านผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังมีโซนสวนน้ำและรีสอร์ทไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจด้วย

08-2

 

01-2

 

สวยๆ อย่างนี้ มีรึจะพลาดชม

 

ที่ตั้ง : 252 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 087-797-6425, 044-634-736-8โทรสาร : 044-634-739 ; e-mail : info@playlaploen.com/https://www.facebook.com/PlayLaPloen

โดย : ชายชอบเที่ยว

Top