You are here
Home > News > คสช. ออก ม.44 ยกเลิก-ระงับสรรหาบอร์ดใหม่ กสทช.,ให้บอร์ดชุดปัจจุบันทำหน้าที่ตามความจำเป็น

คสช. ออก ม.44 ยกเลิก-ระงับสรรหาบอร์ดใหม่ กสทช.,ให้บอร์ดชุดปัจจุบันทำหน้าที่ตามความจำเป็น

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงเช้าวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการออกคำสั่ง ม.44 ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ และให้ระงับการสรรหาไว้จนกว่าหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
sansern

นอกจากนี้ให้ คณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน ยังคงดำรงตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นไปพลางก่อน โดยระหว่างนี้หากมีกรรมการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็ให้กรรมการที่เหลือปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

Top