You are here
Home > News > FBI สอบ หัวเว่ย หาหลักฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขายสินค้าให้อิหร่าน

FBI สอบ หัวเว่ย หาหลักฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขายสินค้าให้อิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของสหรัฐ (OFAC) เข้าตรวจสอบบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ เพื่อหาหลักฐานว่า หัวเว่ยได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่ห้ามไม่ให้มีการขายสินค้าให้กับอิหร่านหรือไม่
shutterstock_687053110

รายงานระบุว่า OFAC ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐและทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการคว่ำบาตร ได้มุ่งตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของหัวเว่ย ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน

ทางด้านบริษัทหัวเว่ย ระบุว่า บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบด้านการควบคุมการส่งออกและกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐ พร้อมระบุว่า ทางบริษัทจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้อย่างเต็มที่

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐขายสินค้าต่างๆให้กับบริษัท ZTE ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสารของจีน เป็นเวลา 7 ปี หลังจาก ZTE ได้ส่งมอบสินค้าให้กับอิหร่านและเกาหลีเหนือ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ZTE ประกาศเลื่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1 โดยระบุว่า ทางบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบจากการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐขายสินค้าให้กับทางบริษัท

Top