You are here
Home > Top Story > สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ออก ETA Coin ให้สมาชิกฯระดมทุนผ่าน ICO

สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ออก ETA Coin ให้สมาชิกฯระดมทุนผ่าน ICO

หลังจากการเปิดตัว ETA Coin ไปเมื่อเร็วๆ นี้ นายศตพล จันทร์ณรงค์ นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ก่อตั้ง ETA Coin เปิดเผยว่า สมาคมมีเป้าหมายในการออกเหรียญ “ETA Coin” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ได้สะดวกมากขึ้น จากวิธีการเดิมที่มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้คนบนโลกได้ นอกจากนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการเงินไปจากเดิม

eta

ETA Coin เป็นหนึ่งใน สกุลเงินดิจิตอล ที่ได้รับการยอมรับในตลาด Token สากล โดยสามารถนำไป ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอลอื่นได้ ทุกสกุลเงิน พัฒนาโดยสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

ETA Coin ใช้เทคโนโลยีของ Waves Platform นำมาสร้าง Token หรือ เหรียญ Cryptocurrency ที่ทำงานบน ระบบ Blockchain พร้อมมี Wallet และระบบ Ecosystem ให้ใช้งานได้ทันที ซึ่งผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไป ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ต่างๆได้ ผ่านทาง Mobile Application ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin

แนวคิดการระดมทุนผ่านการออกเหรียญ ETA Coin มาจากความต้องการใช้เพื่อทำธุรกรรมของสมาชิกภายในสมาคมฯ โดยได้ทดลองใช้เพื่อลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมจนประสบความสำเร็จ จึงเห็นโอกาสที่การปรับใช้ในการระดมทุนผ่าน ICO เพื่อให้ธุรกิจ SME และธุรกิจ Start up เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ขณะที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงอิสรภาพในผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนแบบเดิมหลายเท่า เนื่องจากนักลงทุนสามารถเข้าเป็นเจ้าของรายได้จากกิจการที่มีคุณภาพพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจการที่เข้าลงทุนโดยที่ไม่ต้องบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ETA coin ยังมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากมีการคำนึงถึงประโยชน์แบบครบวงจร Ecosystem คือการนำเหรียญมาเชื่อมโยงกับกับผลประโยชน์และทรัพย์สินที่มีค่าจากการดำเนินกิจการของบริษัท และมีการตั้งบริษัทกลาง (holding) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุน และมีคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองบริษัทที่ต้องการระดมทุน และคำนวณความสามารถในการออก ICO ด้วย

โดยประโยชน์ของการถือครอง ETA Coin นอกจากนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากอัตราเติบโต หรือผลกำไรส่วนต่างจากราคา (Capital gain) แล้วยังสามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ผ่านโมบายแอพพลิเคชันที่เข้าร่วมกับระบบ ETA อีกทั้งยังสามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าไอทีบนเว็บไซต์ที่เข้าร่วมกับระบบเช่น www.shoppingeta.com , www.etathai.com/eta-coin

นอกจากนี้ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศได้ในกระดานซื้อขาย Waves’ Decentralised exchange (DEX) เพื่อทำการโอนไปยังประเทศปลายทาง แล้วผู้รับสามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินนั้น ๆ ได้ทันที ขณะเดียวกันยังสามารถนำ ETA Coin ไปซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ โดยใช้รูปแบบ Peer to Peer (P2P) ผ่าน Waves Wallet ด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถนำ ETA Coin มาปล่อยเช่า (Leasing) ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในระบบ Leased Proof of Stake (LPoS) เพื่อรับผลตอบแทนเป็นโบนัสจากกำไรของกิจการเมื่อนำเหรียญมา Stake หรือฝากไว้

Top