You are here
Home > News > ไทย-สิงคโปร์ ประสานความร่วมมือสตาร์ทอัพ และอีคอมเมิร์ช

ไทย-สิงคโปร์ ประสานความร่วมมือสตาร์ทอัพ และอีคอมเมิร์ช

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้พบหารือกับ Dr. Koh Poh Koon รัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสของสิงคโปร์ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดสำนักงาน The Singapore Global InnovationAlliance(GIA)ณ กรุงเทพฯ และได้หารือการส่งเสริมการพัฒนา start-upsและความร่วมมือด้าน e-commerceระหว่างไทยกับสิงคโปร์ รวมทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ
2501719

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกัน โดยไทยขอให้สิงคโปร์สนับสนุนความร่วมมือด้าน start–ups และ e-commerce เนื่องจากเห็นว่าสิงคโปร์มีความโดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ start-ups และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยไทยยินดีที่สิงคโปร์เลือกกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดสำนักงาน Global Innovation Alliance หรือ GIA เป็นแห่งที่ 4 (ปัจจุบันสำนักงาน GIA เปิดแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ เมืองซานฟรานซิสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงจาการ์ตา) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม และระบบนิเวศเทคโนโลยี ระหว่าง start-ups ไทยกับสิงคโปร์ ทำให้ start–ups ของสองประเทศมีการเติบโต และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน สำหรับไทยมีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ start–ups ในการดำเนินธุรกิจ ในโลกการค้ายุคใหม่ ซึ่งไทยและสิงคโปร์สามารถมีความร่วมมือในด้านนี้กันมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา start–ups ร่วมกัน เป็นต้นทั้งนี้ สิงคโปร์ขอให้ไทยสนับสนุนการสรุปผลการเจรจา Regional ComprehensiveEconomic Partnership (RCEP)ให้ได้ภายในปี 2561 รวมทั้งขอให้ไทยให้การสนับสนุนประเด็นด้านเศรษฐกิจ “Deliverables for ASEAN Chairmanship” ซึ่งสิงคโปร์ตั้งไว้ ในฐานะการเป็นประธานอาเซียน ปี 2561 ทั้งนี้ สิงคโปร์ยินดีให้ความร่วมมือกับไทยในการผลักดันเป้าหมายต่างๆ ที่ไทยต้องการผลักดันในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2562

 

เป้าหมายของการตั้งสำนักงาน The Singapore Global InnovationAlliance (GIA) ในไทย

  • ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัปสิงคโปร์เข้าถึงตลาดเพื่อโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น
  • ผลักดันความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัปสิงคโปร์และไทย เพื่อร่วมสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านนวัตกรรม
  • สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักเรียนในสิงคโปร์ได้ทำความเข้าใจและสัมผัสภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีของไทยผ่านการฝึกงานและโปรแกรมต่างๆ ในอนาคต

 

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยกับสิงคโปร์ยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยในปี 2560 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มาลงทุนในไทยมากที่สุดในอาเซียน มีการลงทุนระหว่างกันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งมีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศขยายตัวสูงขึ้น โดยในปี 2560 นักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาไทยมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังย้ำความตั้งใจที่จะดำเนินการตามผลการประชุม Singapore–Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่จะพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ในปี 2560 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และเวียดนาม และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6ของไทยในโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และเวียดนาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 16,932.44 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราขยายตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.78 ต่อปี โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า 16,218.93 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.05 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 355.80 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

Top