You are here
Home > News > กรุงศรีทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี RippleNet

กรุงศรีทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี RippleNet

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเครือ MUFG Bank และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(Standard Chartered) สิงคโปร์ ประกาศความร่วมมือในการเริ่มทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี RippleNet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การชำระเงินระหว่างประเทศเป็นที่สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเงินทุนให้กับภาคองค์กรธุรกิจ

krungsri-logo
การทดสอบในครั้งนี้จะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทในเครือ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ที่อยู่ในไทยและสิงคโปร์ ภายใต้กรอบการทดสอบนวัตกรรมใหม่ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทญี่ปุ่นใช้ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของ RippleNet 

บนพื้นฐานผลของการทดสอบในครั้งนี้ บริษัทจะเดินหน้าใช้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่มีความเร็วสูง โปร่งใส และสามารถติดตามการโอนเงินได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมในอีกหลายโครงการนวัตกรรมที่ดำเนินร่วมกัน

1.        วัตถุประสงค์และความเป็นมา 
มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น MUFG Bank กรุงศรี และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สิงคโปร์ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน โดยการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งการทดสอบระบบการโอนเงินในครั้งนี้จะเป็นผลลัพธ์แรกจากความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเงินสดบนแพลตฟอร์มของแต่ละธนาคาร แต่ละสกุลเงิน ในแบบเรียลไทม์
2.        รายละเอียด

ธนาคารต้นทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
ผู้ส่ง บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
(บริษัทในเครือมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในไทย)
ธนาคารปลายทาง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สิงคโปร์
ผู้รับ MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd. 
(บริษัทในเครือมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์)
สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
Top