You are here
Home > Top Story > พาณิชย์ เผยปรากฎการณ์แจ็คหม่าดันทุเรียนไทยส่งออกไปจีน เม.ย. โต 774% มูลค่า 110 ล้านเหรียญ

พาณิชย์ เผยปรากฎการณ์แจ็คหม่าดันทุเรียนไทยส่งออกไปจีน เม.ย. โต 774% มูลค่า 110 ล้านเหรียญ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีนในเดือนเม.ย.มีมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 774% หรือคิดเป็นปริมาณ 56,000 ตัน โดยสัดส่วนการส่งออกทุเรียนไปจีนคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 50% ตลาดเวียดนาม 28% คิดเป็น 42,000 ตัน ที่เหลือเป็นตลาดฮ่องกง 21,000 ตัน และไต้หวัน 3,000 ตัน
durian

ในขณะที่เดือน เม.ย.นี้ มีการส่งออกทุเรียนของไทยไปตลาดโลกแล้ว 1.2 แสนตัน หรือมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 207% โดยเติบโตทั้งในแง่ของปริมาณและราคา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าการนำ e-Commerce มาช่วยสนับสนุนการส่งออกผลไม้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และนำ e-Commerce มาหนุนการส่งออกผลไม้ตัวอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น

Top