You are here
Home > Technology > IoT กับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน

IoT กับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน

IoT หรือ Internet of Things เป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงมาหลายปี และก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือแม้แต่ภาคการเกษตร แต่เมื่อพูดถึงภาคการเงินการธนาคารแล้วน้อยครั้งนักที่จะมีผู้พูดถึง

IoT-in-the-Financial-Industry-1024x772

โลกของ IoT คือเครือข่ายของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล และแชร์ข้อมูลเหล่านั้นกับผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน ซึ่งจากความสามารถในการวัดค่าของอุปกรณ์ IoT เหล่านี้สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เลยทีเดียว ที่สำคัญ การมาถึงของ IoT ยังมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับธนาคารได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย

ล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการพูถึงการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการเงินการธนาคารไว้อย่างน่าสนใจว่า

ประการแรกคือ IoT จะทำให้เราสามารถตรวจสภาพหรือความเสื่อมของสิ่งของต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้น ซึ่งจากมุมองของธุรกิจสินเชื่อแล้ว เทคโนโลยี IoT ในอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้ธนาคารให้บริการได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเช่น ข้อมูลที่ส่งจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลูกค้า ทำให้ธนาคารรู้ว่าอุปกรณ์เหล่าตกรุ่นมาพักใหญ่แล้ว ธนาคารก็อาจส่งข้อเสนอสินเชื่อให้ได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ในกรณีสินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร การที่ธนาคารสามารถดูสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ทางธนาคารสามารถคำนวณมูลค่าคงเหลือเมื่อตอนที่สัญญาหมดอายุได้แม่นยําขึ้น อันจะช่วยให้การปล่อยสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

เทคโนโลยี IoT ยังสามารถช่วยให้ธนาคารได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวลูกค้าด้วย เช่น จากการเชื่อมต่อของนาฬิกาข้อมือ Smart Watch ซึ่งบอกได้ว่าในแต่ละวัน ลูกค้ามีการออกกำลังกายจากการเดินหรือวิ่งมาก/น้อยขนาดไหน

ข้อมูลจากรถยนต์ซึ่งบอกว่าเดินทางไปไหนบ้าง ข้อมูลจากตู้เย็นซึ่งระบุว่าลูกค้าทานอาหารครบหมู่หรือไม่ ธนาคารสามารถเอาข้อมูลมาสร้างลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า หรือ Pattern of Life Analysis เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ หรือออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เพื่อนๆได้อย่างแม่นยําขึ้นครับ ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลดี…ให้เบี้ยประกันลดลงสำหรับบางท่านก็ได้ครับ

 

ความเป็นส่วนตัว

แต่แน่นอนครับ การที่ธนาคารหรือผู้ประกอบการอื่นจะเอาข้อมูลของลูกค้าๆ มาใช้ได้ ย่อมต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลเสียก่อน แล้วการยินยอมแบ่งปันข้อมูลก็ควรมีการกำกับว่าข้อมูลชนิดใดที่ไม่ควรนำไปใช้หรือเปิดเผย ซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าคิดและควรติดตามว่า ในขณะที่กระแส IoT กำลังแพร่หลายขึ้น เราจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีจริยธรรมได้อย่างไร

 

การรักษาความปลอดภัย

อย่างไรก็ดี ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งานอุปกรณ์ IoT ก็ยังมีอยู่ และเป็นสิ่งที่ภาคการเงินการธนาคารให้ความสำคัญอย่างมากด้วย เพราะหากถูกเจาะระบบได้ย่อมหมายถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่จะตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก โดยในปัจจุบัน แฮกเกอร์สามารถมองหาอุปกรณ์ IoT ที่ระบบซีเคียวริตี้ต่ำเพื่อเจาะระบบได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น  เว็บแคม เป็นต้น

ในจุดนี้จึงทำให้ผู้บริหารขององค์กรหลายแห่งมองว่า ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยคือกำแพงที่สะกัดกั้นการเติบโตของตลาด IoT ไม่ให้ไปถึงจุดที่มีการเติบโตในระดับล้านล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง ความท้าทายของภาคการเงินการธนาคารในตอนนี้คือการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ให้มีความปลอดภัย โดยการปรับปรุงด้านการยืนยันตัวตนและระบบซีเคียวริตี้นั่นเอง

Top